szerda, január 28, 2009

Auron üzenete Áginak

Szeretünk téged odafent. Várunk vissza majd, ha itt az időd. Készülj fel rá, te tudod, mit kell tenned. Légy erős és nem kell elbújnod az érzelmek elől, mutasd ki. Ez is egy feladatod. Ekkor törnek át a falak, és hatalmasabb leszel, mint valaha. (magadhoz képest leszel nagyobb és nem másokhoz képest) Ami a szívedben van, ne félj tőle. Nem az a helyes, amit mások mondanak, az alapján, hogy mit kíván az illem, a tisztelet és a megszokás. Lehetsz úgy is erős mások szemében, ha kimondod azt, hogy mi fáj. Csak jó embernek mondd. Nem kell mindíg erősnek látszanod. Szeretünk odafent és támogatunk, figyelünk téged és segítünk. Vágyásod erős, keresed az eredetedet és ez jó. Ennek mi örülünk. Ha többen vagytok, erősebbek vagytok és mi is erősödünk. Majd könnyebb lesz a segítségnyújtás. Nyúlunk felétek, csak még nem éritek el a segítő kezeinket. Védünk benneteket, mindentől, ami kívülről jön, de belső dolgaitokat (egyén és nemzeti)csak ti magatok tudjátok megoldani. Nem vagytok ugyan egyedül, de egyedül kell megtennetek sok mindent.

Auron, kérlek mondd el mit gondolsz a magyar népről és a magyarságtudatunkról

Kis porszem a végtelenben-így hiszitek ti magatokról.
Kis porszem ugyan, de hatalmas, és a nagy egység nélküle nem teljes-ez a valóság.
Tudatosság:amikor tudod magadról, hogy mennyit érsz. Közben nem más ideát követsz, hanem azt teszed, ami neked jó. Ha megrögzötten akarsz hasonlítani valakihez, belebuksz. Ez történik veletek is. Miért követtek mást? Miért hiszitek, hogy nektek az a jó, amit más mond? Hogy fogjátok véghezvinni azt, amiért itt vagytok? A ti utatok nem lehet ugyanaz, mint bárki más útja. Ha más útját követed, az neked tévút. Régen tudtátok miért vagytok itt. Tudtátok, mi a dolgotok. Vezetőiteknek kezében volt a hatalom, fejében volt a tudás. A hit, amely a tudással volt egyenlő. Tudtátok, mit és miért tesztek. Képesek voltatok másokért meghalni, képesek voltatok önzetlenül viselkedni. Ezt kellene újra megtanulnotok. A vezetőtök soha nem fog benneteket jó irányba vinni, mert ő még csak tudni sem akar semmiről. Nem értetek van, csakis kizárólag magáért és a hatalomért. Őt más nem érdekli, csak az, hogy ő legyen az országotok első embere. Régi történelmi személy visszatérése, aki akkori sérelmeiért akar bosszút állni. Nem közületek való. Nem való közétek. Viszont sokkal erősebb és nem lehet őt kidobni a helyzetéből. Neki tetszik az, hogy az ő személye miatt kisebb polgárháborúk alakulnak ki. Legyezgeti a büszkeségét az, hogy tele vannak az újságok a nevével. Tetszik neki a felhajtás, ami körülötte zajlik. Míg más nehezen szokja meg azt a luxust, ami körülveszi, ő az első pillanattól kezdve élvezte, hiszen régóta vágyott már rá, hogy ünnepeljék. Elégtétel ez neki tőletek, magyaroktól. Ti megadtátok neki, mert féltek! Mert önzőek vagytok. Sajnos. Féltitek gyermekeiteket a jövőtől, pedig a jövő a ti kezetekben van. A harctól nem kell féltenetek gyermekeiteket, mert a harc árán kapjátok vissza azt, ami a tiétek volt mindíg is. (nem csak háború a harc, az élet maga egy küzdelem) Amitől féltenetek kell őket és magatokat, az az ármánykodás. Ez van most. Mocsáron jártok, lápos vidéken. A kis emberek, felnéznek az ő nagy vezetőjükre, aki nagyon szépen tud mosolyogni. Felteszi az álarcot és az álarc alá sokan nem látnak de még többen nem is akarnak alánézni, hiszen a valóság fáj és beismerni azt, hogy rosszul döntött, nehéz, sőt fájdalmas. De ne féljetek! Mivel van rá módom, megtehetem, hogy megnyugtatlak benneteket. Az igazság mindíg is győzni fog. Ez olyan, mint a gravitáció. Amit ledobsz, az leesik. Jó párszor elkaphatod, de egyszer úgy is leesik. Mindenki azt kapja, amit érdemel. Fontos az, hogy te mindíg a jó oldalon maradj! Bármi áron! Kerüljön az bármibe! Ha valami nagyot áldozol, nagyot kapsz vissza. Kapni jó, de csak akkor, ha már adtál te magad is.

A legnagyobb ami hiányzik, az az egységtudat. Gyűlölitek egymást, pedig régen a nemzetség minden tagja pontosan tudta, hogy hová tartozik és tudta, hogy mindenki egyért egy mindenkiért van. Még régebben említettem, hogy az emberiség az egyetlen faj, akik képtelenek összefogni, mert mindíg lesz olyan, aki kilép, aki ellenszegül. Ha egy bukik, bukik mind! Amíg nem értitek meg, addig nem lesztek egy nagy teremtő erő.

Mátyás király, az igazságos. Ő tudta, mennie kellett. Többször kapott olyan ember hatalmat, aki tudta a miért-eket. De menniük kellett. Most pedig, nincs méltó vezetőtök és vezető nélkül sosem áll össze az egység.

kedd, január 27, 2009

Plejádok


"A Plejádok vagy Pleiaszok a görög mitológiában Atlasz titán és Pleioné ókeanisz, tengeri nimfa leányai voltak – hét nővér, a Fiastyúk csillagkép istennői. A görögországi Külléné hegyén születtek. További testvéreik és féltestvéreik Kalüpszó, bátyjuk Hüasz, húgaik a Hüaszok és a Heszperiszek voltak. A plejádok Artemisz kíséretéhez tartozó oreaszok voltak és öt húgukkal együtt Atlantidáknak, Dodonidáknak, vagy Nüsziadáknak is nevezték őket.

Történetük

A monda szerint Orión, a szépséges óriás, Poszeidón fia öt hónapon át, üldözte őket szerelmével. A kimerült pleiaszok, amikor már nem bírtak tovább menekülni a vadász elől, Zeuszhoz fohászkodtak. A főisten galambokká változtatta őket és amikor már nagyon magasan röpültek, az égre emelte, ahol csillagokká váltak. A Plejádok hét csillaga – a Fiastyúk csillagkép.
Egy másik hitrege szerint Zeusz azért változtatta galambbá a pleiasz nővéreket, hogy galambok képében ambróziát hozzanak neki. Ahhoz, hogy megszerezzék az édes nektárt, minden alkalommal át kellett repülniük egy félelmetes, összecsapódó kőkapun ((a német Wikiben: Symplegaden) – amelyen az Argó hajósainak is át kellett kelniük). Minden átrepülés egyikük életébe került. Zeusz önfeláldozásukat jutalmazta azzal, hogy az égbolton csillagként örök életet adott nekik."

Wikipédia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Plej%C3%A1dok_(csillag%C3%A1szat)


Az idő követei

"Itt vagyunk. Mi vagyunk a plejádok, egy energiaközösség a Fiastyúkról. Történetünk messzire nyúlik vissza. Őseink egy másik világból érkeztek, amely már megvalósította a tökéletességet, univerzumot alkotott. Ti egy olyan bolygón éltek, amely a beteljesedés felé halad, és mi azért jöttünk, hogy segítsünk a feladat teljesítésében. Ezt a beteljesedést, vagy átalakulást az idők kezdete óta jósolják. Eljött az idő. Ami most a Földön történik, az kihat az egész világmindenségre.
A beteljesedés abból áll, hogy megértitek, kik is vagytok, és az élménnyel gazdagodva haladtok tovább. Őseink olyan univerzumból érkeztek, amely már beteljesítette önmagát, és együtt jutottak arra a felismerésre, hogy az a világ volt az Első Alkotó, az Ős Ok, az Első Alkotó utazása az időben. Olyan világból jöttek, amely felfedezte önnön lényegét – az alkotást. E lényeg felfedezése által értettük meg, hogy alkotók vagyunk.
Ahogy általában történik, ha egy forma tökéletesedése be– fejeződött, őseink választhattak: visszatérnek az Első Alkotóhoz – csak egy mozdulat az egész – és maradnak abban a vibrációban, vagy továbbmennek. Úgy döntöttek, hogy követekként ebbe a világba jönnek, mert felismerték, hogy egy napon ti is készen álltok majd a beteljesedésre. A plejádokra vagyis a Fiastyúkra jöttek, mert ez a csillagrendszer tud majd nektek segíteni egy napon, a legnehezebb időben, a válság idején, amikor majd készen álltok rá, hogy újra egyesüljetek az Első Alkotóval.
Őseink a Föld Eredeti Tervezői közé tartoztak. A világokban és a civilizációkban az alkotás és a szeretet magvait elhintő nagyszerű rendezők voltak. Mivel értettek hozzá, élvezték a világok hangszerelését, ahogy a karmesterek élvezik a zenekar irányítását. A mi őseink a ti őseitek is egyben, azért rokonainkként tekintünk rátok. Őseink DNS–üket az Eredeti Tervezőknek adták, és ez a DNS részévé vált az emberi faj kromoszóma– állományának.
Mi, a plejádok a ti jövőtökből érkeztünk. A mi jelenünkben létezik egy hely, ahol erőszak és káosz uralkodik. Láttuk a Föld lehetséges jövőit, amelyekben még mindig az erőszak és a hanyatlás az úr. A háromdimenziós valóságban az időt nagyon rosszul értelmezitek: azt hiszitek, hogy az időt percekben vagy fokokban kell mérni. Az idő sokkal tágasabb, mintsem hinnétek. A valóságban az idő kódolja az információkat és játszik velük, lehetővé téve, hogy egyszerre több valóságba léphessetek be, megnyújtva, eltorzítva, elgörbítve és kitekerve önmagát. Felszállhattok az idő elliptikus görbéjére, és sok realitást megtapasztalhattok egyszerűen azáltal, hogy végigmentek ezen a görbén. Eközben azt is felfedezhetitek, hogy az idő se nem állandó, se nem kézzelfogható.
Mivel a realitások egyike sem állandó, és a jövő sincs előre elrendezve, csak egy sor eshetőség létezik, lehetőséget látunk arra, hogy egy sokkal pozitívabb jövendőt teremtsünk a Föld számára. Vissza akarjuk hozni a fényt erre a bolygóra, és szeretnénk helyreállítani a Földet, hogy ismét betölthesse eredeti rendeltetését – vagyis, hogy egy csodálatos intergalaktikus információcsere–központ legyen. Visszajöttünk hát az időben egy olyan helyre, amelyet magnak nevezünk, hogy véghezvigyük a változtatást. Ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni; hatással lesz a jövőtökre, a jelenetekre és az egész világmindenségre."

Barbara MarciniAk: A Pleiadok tanításai

csütörtök, január 22, 2009

A házasságról

Konfliktusok. Az alaphelyzet az, hogy a férfi és a nő egymásnak etalonjai. Azaz, viszonyítási alapjuk ők egymásnak, pontosabban nincs viszonyítási alapuk.
Csak szidják egymást, rendre egymás fejéhez vágják a hibákat.
Pontatlanság! Nemtörődömség! Figyelmetlenség! Butaság! STB. De kérdezem én! Mihez viszonyítod? Máshoz nem tudod, mert neked még nem volt más. (férjről van szó)Idegenekhez ne hasonlítgasd, mert amit látsz kívülről, az bentről nézve nem ugyanolyan. Jól gondold meg azt, hogy amikor a társadat bántod vagy ítélkezel felette, valójában nem is tudod mit beszélsz, mert valójában nem is ismered. Nem ismered a feladatait, nem ismered a bűneit, nem tudod a "miért"-jeit. Nem tudod, hogy te miért kapod azt, amit kapsz, vagy miért nem kapod azt, amit szeretnél. Kevés emberi lény képes a másik ember életfeladatát átlátni. Kevesen tudják, nagyon kevesen, hogy milyen a másikkal való valódi kapcsolat oka! Az okok nagyon fontosak. Ezek megismerésére nem elég egy élet, Viszont sajnos azt sem tudod, hogy ez a mostani hányadik és azt sem tudod, hogy te magad hol tartassz a megismerésben. Addig nem tudod,míg nem teszel érte.
A másik nem véletlenül idegesít téged sokszor akaratlanul a természetével vagy a viselkedésével. Nem véletlenül látod te benne a pontatlant,a megbízhatatlant, a néma idegent, a gonosz kötekedőt. (most szándékosan írom csak a negatív tulajdonságokat)Ő a te tükröd és te vagy az övé. Tükörbe nézni nehéz.Ha ránézel látod magad benne és
őt is.Összenézés és a másikban ugyanazt látni.
Ha rosszat látsz, nehéz a tükörbe nézni és főleg nehéz elfogadni azt, amit látsz. Mindíg azt látod másban, ami te magad vagy. Hiszen azokat a tulajdonságokat ismered. Ha újat látsz,akkor a másik olyan "másmilyen". Miért? Kihez képest? Azért,mert más, mint te! Hozzád képest más!
A párod nem véletlenül a párod. Tanulj tőle és hagyd, hogy ő is tanuljon tőled. De ha úgy érzed, már nincs mit tanulnod tőle, akkor engedjétek el egymást. Ha még vannak konfliktusaitok, addig vannak feladataitok, tehát addig van mit tanulnotok egymástól.

Viszont a konfliktus azért van, hogy megoldd! Ha csak ülsz rajta, az nem feladatmegoldás, se nem tanulás, hanem egyszerű semmittevés, a legnagyobb bűn magad ellen.

ELNÉZÉST KÉREK, DE EZ A KÖZVETÍTÉS NEM SIKERÜLT TÚL JÓL, MERT EGYSZERŰEN NEM HAGYOTT BÉKÉN A CSALÁD. VISZONT REMÉLEM AZÉRT A LÉNYEGET SIKERÜLT LEÍRNOM ÉS ÉRTHETŐ, VAGYIS ÉREZHETŐ. AMIKOR JÖN AZ IHLET VAGYIS ITT VAN AURON, AZONNAL AZT ÉRZEM, HOGY ÍRNOM KELL, IDEÜLÖK ÉS TÖBBÉ KEVÉSBÉ HAGYNAK IS. MOST VISZONT A HÁROM PASIM-KÉT FIAM+A TÜKÖR-NEM HAGYTAK ÍRNI, EZÉRT NEM IGAZÁN ÉREZHETTEM ÁT AZ ÜZENET ÍZÉT, ÉS KICSIT HIÁNYOSNAK IS ÉRZEM. TALÁN MÁSKOR ÚJRA NEKIÜLÖK ENNEK A TÉMÁNAK, HA AURON IS ÚGY GONDOLJA.

szerda, január 14, 2009

Az empátia és a karma kapcsolata

Mi is a karma? Nem más, mint annak a következénye, amit és ahogy cselekedtünk. Másképp:
1. Ki mint vet, úgy arat.
2. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
3. Jó tett helyébe, jót várj.
Viszont!
Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!
Régi, de jó mondások.

Tehát a karma egy ok-okozati viszony a múltbéli tetteink és a jelen között.
Ha valakit meglopsz, téged nem biztos, hogy ugyanaz a kár ér, te csak az érzést kapod vissza, amit másnak okoztál. Meg kell tudnod azt, amit a te tetted a másiknak érzelmileg okoz. Jót és rosszat egyaránt. Többszörösen érzed át, hiszen tudod, miért kaptad és tudod, hogy mit érzett a másik akkor. (részben tudatos-részben nem). Ugye mennyivel jobb az, ha jót kapsz vissza? Akkor örülhetsz a te általad adott érzésnek is és a saját érzéseidnek is. Ezért beszélünk többszörösen visszakapott dolgokról. Mint a mesékben! Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!

Kanyarodjunk vissza....
A másnak okozott negatív érzelmeket átélheted a másik bánatában ill. rossz érzéseiben is.
Okos ember nem a maga kárán tanul!
Másikra figyelés->egy másik lény bánatos->empátiával fordulok felé->átérzem a fájdalmát(csodálatos a magyar szókincs, mert a szavak átadják a valódi jelentést!!!!páratlan!!!becsüljétek, vigyázzatok rá!)->ha átérzem és átélem a másik fájdalmát, oldódik a karmám, hiszen már én is tudom, hogy mit érez, mit éreztem én akkor, ismerem az érzést.Hogy melyik a te karmád? Az amire figyelsz! Mennyi rengeteg fájdalom van a világban és te csak néhányra kapod fel a fejed. Miért? Mert az vonatkozik rád! Csak figyelned kell. Hogyan?
Figyelek a másikra->ha örül vele örülök, ha bánatos, átérzem azt is->oldódik a karmám, hiszen a lényeg a megtapasztalás és nem a büntetés.(saját magadnak okozod, ezért ha büntetés, azt magadnak köszönheted).
Mi is az empátia?
Más lényre figyelés, átérzés, segítségnyújtás.
Milyen az igazi segítségnyújtás?
Amikor azt teszed, ami neki jó és nem azt, ami neked. Ez az önfeláldozás. Tudni kell, hol kell segítened. Ha máshol segítessz, tolakodó leszel. Honnan tudod, miben segíts? Ismétlem: figyelem, átérzés,(empátia) és tudni fogod. Ez mind a szeretetből fakad. Ezért beszél minden mester a szeretetről, minden érzések kezdetéről.

Összefoglalásként:
Másnak okozott lelki bánatot átérezheted egy harmadik személy érzéseiből. Ha empatikus vagy, őszintén érzed és saját magad veszteségét nem kell eleszenvedned. Hiszen közben rájössz, hogy te is ugyanazt tetted mással.
És ismét itt vagyunk: A MINDEN EGY FOGALMÁNÁL.
Köszönöm nektek.

péntek, január 09, 2009

Köszönöm

Köszönöm a kommenteket. Jó tudni, hogy nem magamnak írom csak, hanem, nektek is. Persze annak külön örülök, ha hasznos infókhoz juttok a blogon keresztül. Andi.

szerda, január 07, 2009

Channeling

Egy másik cikk a chanellingről:
"A channelingről


Biztosak vagyunk abban, hogy aki ezeket a sorokat olvassa, nemegyszer gondolkodott már arról, hogy vajon hogyan, kitől, ki által és miért érkeznek üzenetek az emberekhez. Annak ellenére, hogy a channeling (vagy a brit írásmód szerint: channelling) igen régóta ismert jelenség, hiszen több ezer éves írások szólnak médiumokról és a rajtuk keresztül érkezett üzenetekről, még mindig sok kétkedés övezi. Manapság, amikor a spiritualitás soha nem látott tömegeket érint meg, nagyon fontos, hogy hiteles közvetítéseket kapjanak az arra nyitott útkeresők.

A channeling, csatornázás vagy közvetítés során, számtalan fizikailag is érzékelhető jelenség mellett, a médium testén keresztül nyilvánulnak meg számunkra láthatatlan dimenziók létezői, vagy maga a médium szellemi vezetői. Érdekes, hogy néhány közvetítő angyali vagy más dimenzióbeli entitás üzeneteiként csatornázza le, az egyébként hiteles üzeneteket, akkor is, ha azok saját bölcs, legfelsőbb tudatának megnyilvánulásai. Bárki legyen is az üzenet forrása, hitelességéhez nem férhet kétség, ha szeretetteljes, harmónikus, az egót teljességgel kiiktató üzeneteket ad át. Gyakran szelíd, de határozott üzeneteket küldenek az emberiség számára a Földről, a spirituális feladatokról, a Teremtő szeretetéről, vagy éppen veszélyekre figyelmeztetnek a médiumokon keresztül. A magyarok között is nagyon sok közvetítő van, sok közülük valóban csodálatos élményt ad a hozzáfordulóknak. Aki tapasztalt már ilyet, nagy bizonyossággal meg tudja különböztetni azoktól az álközvetítőktől, akik viszont ismeretlen, alacsony rezgésű forrásokkal kerülnek kapcsolatba, s rajtuk keresztül csupa olyan energiával, amely senki javát és lelki fejlődését nem szolgálja.

Lee Harris és Story Waters nagyon sok helyen megfordultak az elmúlt években, több kontinensre is visszavárják őket. Akik kapcsolatba kerültek velük, nemcsak a szeretetteljes közegről számoltak be, de arról az intellektuálisan is meghatározó élményről is, amely szellemi fejlődésükben is új utakat nyitott meg."

Még egy bizonyíték önmagamnak

A december 22-ei bejegyzésemben olvasható, hogy "...egy KÁ energia rendszerű fénylény" Fogalmam sem volt mi az a KÁ energiarendszer. Csak leírtam, hiszed vagy nem. Most olvasom:

"H A T H O R O K entitás csoport. Közvetítő Virginia Essene. Angol megjelenés 1996.
Magyarul:Tom Kenyon-Virginia Essene: A Hathorok. Mandala-Véda 2000. F:Tigyi István
Egy emelkedett civilizáció, a HANG, ENERGIA, SZERETET mestereinek üzenetei a Földnek. A csapat 10 (résztvevők) +3 (tanúk) tagból
áll, genetikailag humanoid 12 DNS párral rendelkeznek. Az üzenetközvetítőjüket AVAR (!!!) –nak nevezik. Egy másik Univerzumból érkeztek a Szíriuszon (átjáró) keresztül a Naprendszerbe, a Vénuszi Éteri királyságba. Egykor a megsemmisült Maldek (Marduk) bolygó lakói is voltak. Az ősi Egyiptom istennőjével működtek együtt a múltban, majd a Tibeti Lámákkkal való együttműködés eredményeként a hang használatával kapcsolatos egyedi technikákat (mantra, vibrálás stb. ) adtak át.

A közvetítések 6 univerzális gyakorlati körből állnak: pránaáramoltatás, az érzelmek érzékelése, az érzelmi energiák kiegyensúlyozásával kapcsolatban. Hallhatunk a Sziriuszról, Lemuriáról, Atlantiszról a KÁ-ról (univerziális energia), a Naprendszerről és a bolygóin lévő kulturákról. A négy SZENT ELEMRŐL (EL:FÖLD KÁ:TŰZ LIM:VÍZ ÓM:ÉTER/TÉR :ezekből összeállítható az ELOHIM)
"

Szóval ezt jelenti a KÁ.

Mi az a Chanelling?

Még mindíg önmagamnak próbálom bizonygatni: Hidd el ilyen van! Nem te vagy az egyetlen, akivel megtörtént. Aztán amikor találok egy ilyen cikket, amiben ugyanazok a szavak, kifejezések fordulnak elő, amikkel én az Auronnal történő kapcsolatok alatt találkoztam először, akkor megint lépek egyet előre és kicsit távolabb van az, hogy skizo vagyok. Ilyen szavak például: FORRÁS, EREDET, AZ ISTEN BENNED VAN-TE IS AZ VAGY, LEGFELSŐBB ÉN....Amikor ezeket leírom, neked ezek ismert szavak, pontosan tudod, mit jelentenek. Elfogadod, olvastál róluk. Amikor leírom őket, minden sejtem átérzi azt, hogy ez az igazság, ezek vagyunk mi. Attól félek, hogy nagyképűnek tűnök amikor ilyeneket írok. Nem szeretnék. Mondták már, hogy Auron az én legfelsőbb én-em, talán ezért van az, amikor azt írom, hogy az én Auronom?(Ez neked szól Alekszej, hiszen te vetetted fel először ezt,és ennek örülök, mert elgondolkodtatott.)Lehetséges, hogy Auron az én legfelsőbb énem, de csak annyit tudok, hogy nem tudom kívülről szemlélni magam, nem tudom mi történik.

Íme ez a cikk,ha van kedvetek olvassátok el. Nekem sok érdekeset mondott.
Közvetítés, médium channeling... olyan szavak, jelenségek, amelyek még a sokat látott, tapasztalt ezoterikus közösségeket is megosztják, hiszen ez valóban különös formája az emberi test és szellem tapasztalásainak.
A channeling, más néven csatornázás vagy közvetítés során számtalan fizikailag is érzékelhető jelenség mellett, a médium testén keresztül nyilvánulnak meg, számunkra láthatatlan dimenziók létezői, vagy maguk a médium szellemi vezetői. Manapság, amikor a spiritualitás soha nem látott tömegeket érint meg, nagyon fontos, hogy hiteles közvetítéseket kapjanak az arra nyitott útkeresők. Tény, hogy a médiumok között is van, akinek hitelessége megkérdőjelezhető. Ugyanakkor van számtalan olyan közvetítő is, aki csodás, megnyugtató, szeretetteljes üzeneteket képes lecsatornázni más dimenziókból, vagy saját felsőbbrendű énjüktől.

Létezik-e a channeling, s valódi élményt ad-e? Erre kíván választ adni az a két angol médium, akik hamarosan Budapestre érkeznek. 2008. október 11-12-én élő channelinget tartanak, amelynek során Zakarias, Ziadora és Zapharia nevű tanítók is megnyilvánulnak majd. A két angol médium, Lee Harris és Story Waters még kevéssé ismert Magyarországon, de talán tanításaik, üzeneteik hamarosan egyre több és több spirituális útkeresőhöz jutnak el.

Story Waters spirituális szerző, eredeti foglalkozását tekintve, klinikai szakpszichológus. Könyveivel, írásaival meglehetősen szokatlan, új irányokat nyitott a new age mozgalomban is, sőt, botrányoktól sem volt mentes néhány, az ezoterikus köröket érintő kritikus megnyilvánulása. Két nagy vihart kavart könyvében is - a „The Messiah Seed” (A bennünk élő megváltó) és a „You are God. Get Over it.” (Isten vagy. Törődj bele!)- az ember saját felelősségét hangsúlyozza a boldogság megteremtésében, megpróbálja az embereket rávezetni, hogy meglássák magukban a fényt. "A fény, amit látni fogsz, benned létezik." Story írásain keresztül segít az embereknek, hogy kapcsolatba lépjenek lelkükkel, bízzanak benne és kövessék, minden külső vélemény, szervezet, vallás vagy dogma ellenére. Arra inspirál mindenkit, hogy erősítse belső hangját és tanulja meg korlátok nélkül szeretni és teljesen elfogadni önmagát. A lélek így elszakadhat a korlátozó hiedelmektől, melyek félelem, szégyen, bűntudat vagy önbizalomhiány formájában tapadtak hozzá.

Lee Harris ismert és nagyon kedvelt zenész, akinek számos albuma mellett, kiemelkedőek színházi és más kreatív munkái is. Zenéjét meghallgathatod a www.venusman.com oldalon. Lee hisz a muzsika és a hangok illetve minden más kreatív tevékenység gyógyító hatásában, hiszen, a kreativitás tulajdonképpen a közvetítés egy másik formája. Lee intuitív képességei a 90-es évekre fejlődtek ki igazán annyira, hogy a channeling felé fordult. Szellemi vezetői a ZZZ: Zakariás, Ziadora, Zapharia, akiknek szeretetteljes, megnyugtató üzeneteit csatornázza le. Akik már voltak Lee channelingjén, szétáradó, megnyugtató, harmonikus energiákat érzékelnek, amelyek hosszú időn át éreztetik hatásukat. Lee és szellemi vezetői megpróbálják átadni, hogy ha szívedre hallgatva éled az életed, akkor az elméd helyett az ösztöneid kezdenek irányítani. Elméd könnyedén olyan hiedelmek béklyójába kerülhet, amelyek igazából nem is a sajátjai, a létezésnek ez a formája egyszerű szokássá válik, ekkor már nem a belső igazság vezérel. Ha a szívünkkel és az ösztöneinkkel élünk, korlátok nélkül, visszahozzuk az örömöt és a bőséget az életünkbe és azok életébe, akik körülöttünk vannak.

Persze sokakban felmerül a kételkedés, vajon tényleg hitelesek ezek az üzenetek? Story és Lee maga is több helyen foglalkozik a szkepszissel, a kételkedéssel. „…A szkepszis segíthet felmérni, hogy amit érzünk, valóságos. Egy bizonyos, egészséges mennyiségű kételkedés rávezethet a dolgaink igazságtartalmának vizsgálatára. A szkeptikus látásmód gyakran távol tart azoktól a területektől, amikre még nem vagy kész belépni, és ez így helyes, mivel minden a megfelelő pillanatban kell, hogy megtörténjen azok számára, akik készek a fejlődésre.” (Részlet az Elixír 2008. szeptemberi számában megjelent – „Médiumok titkai” című - interjúból)

S hogy mi történik pontosan Lee és Story channelingjein? Lee úgy fogalmazta meg, hogy „…A közvetítés azt jelenti, hogy lehozom a forrásból származó energiát és bölcsességet, tudást és gyógyító erőt. Vannak közvetítők, akik más lényeket, entitásokat csatornáznak le, és vannak, akik a saját magasabb tudatszintjükről közvetítenek. Saját magam a közvetítés közben azt tapasztalom, hogy folyamatosan jelen vagyok, és mind én, mind Lee eggyé válunk azzal, akit közvetítünk.” Story Waters pedig erre a kérdésre azt válaszolta, hogy „…Magamat közvetítem, amit kollektív tudatként érzékelek, így számomra a közvetítés egyszerűen azt jelenti, hogy kommunikálom mindazt, ami vagyok, a legmélyebb értelemben. Mindannyian több dimenziós lények vagyunk, és a tudat több szintjén létezünk. Az ébredéskor rálelünk ezekre a szintekre: így azt mondhatjuk, hogy számomra a közvetítés az ébredést követően meglelt szintekről történő kommunikáció.” (részlet, az Elixír 2008. szeptemberi számában megjelent interjúból)"
Forrás:thesecret.hu

Egy nagy kérés

Lehet egy nagy kérésem?
Néha kapok visszajelzésket, e-mailben, hogy azért jár néha erre valaki. Viszont legtöbbször nem. Csak annyit szeretnék kérni, hogy ha erre jársz és olvasod az üzeneteket, írj egy pár sort nekem, hogy ki vagy és hogy volt-e számodra valami hasznos azokból, amiket olvastál. Ha nem írsz, az olyan, mintha leülnél egy tükör elé és önmagaddal beszélgetnél. Én nektek szeretnék írni-és persze magamnak is-de szeretném, ha több visszajelzést kapnék, hogy azért olvastok. A bejegyzések alatt találod a MEGJEGYZÉS szót, erre kattintva lehet kommentelni. Nyugodtan légy őszinte, azt is írd meg, ha nem tetszik az, amit olvastál. Nem fogok megsértődni, max. elgondolkodom. Előre is köszönöm. Szerintem, ha írtok, én is többet fogok írni, hiszen tudni fogom, hogy itt vagytok.
Andi.

Megint egy új év

Sziasztok!

Álljon most itt egy Auron üzenet, ami erre az évre vonatkozik.

"Önmagában egy új év eljötte semmit nem jelent. Csak azon a síkon, ahol létezik az idő fogalma. Viszont, ha abból a törvényszerűségből indulunk ki, hogy AMI FIZIKAI SÍKON LEJÁTSZÓDIK, AZ LEJÁTSZÓDIK A SPIRITUÁLIS SÍKON IS, ÁLTALÁBAN UGYANABBAN AZ IDŐBEN, VAGYIS EGYSZERRE, akkor az új év eljötte a fizikai síkban azt jelenti, hogy új naptár, új évszám, spirituális síkon pedig valóban változást von maga után. Oka ennek a sok fogadalom, aminek teremtő ereje van, tudjuk a gondolat mennyire termékeny talaj, tehát egy spirituális lavina indul meg. Úgy kell elképzelni, hogy minden lény szó szerint belekapaszkodik a mátrixba és erőszakkal megragad egy pontot rajta, majd a megbontott mátrix átrendeződik.Életbe lép a korábban már említett pillangó effektus.Ezért amikor évek óta eszel, pontosan annyit, mint egy malac, akkor a mátrixod,a te saját sorshálód úgy rendeződik be, hogy minden a te kövérségedhez igazodik. Amint megszületik egy újévi fogadalom(fontos az, hogy őszinte igazi elhatározás), a mátrix megváltozik és átalakul egy már új sorshoz. Emlékeztek? A mátrix nyúlékony és rugalmas, de ha túlfeszíted, visszacsap. Tehát semmit nem szabad erőltetni."

Amikor a közeledben valakinél beüt egy sorscsapás vagy nevezzük pofonnak:

Ilyen esetben azt gondolhatod: Mekkora a valószínűsége, hogy nálam is ugyanez lesz, mert micsoda egybeeséseknek kell ahhoz jelen lenni, hogy pl. ugyanabban a városban, ugyanaz a probléma lépjen fel, két különböző embernél. Ez például olyan esetekben látszik lehetetlennek, ahol pl. egy ritka betegségben hal meg egy kisbaba pár hónaposan. De itt olyan betegségre gondolj, ami valóban nem túl gyakori.

Sajnos nem ilyen egyszerű. Elszomorítalak, de nem így van. Ha a melletted lévő házban születik egy baba, egy nagyon ritka betegségben, akkor az nem csökkenti a te esélyeidet ugyanarra.
Magyarázat: A mátrix, nevezzük sorsnak, nem földrajzi, vagyis nem fizikai kiterjedésű. A mátrix karmikus háló. Valóban, ha az illetővel szoros karmikus viszonyban vagy, ő átvállalja az adott sorscsapást és te nem kapod meg. Tehát, ha karmikus viszonyban vagytok, akkor nagyjából nincs sok esély arra, hogy neked is e történjen a babáddal. Ha viszont nem vagytok karmikus kapcsolatban, akkor veled is bármikor előfordulhat ugyanaz, még akkor is, ha kizártnak tartod. Mégegyszer: az, hogy közel laksz valakihez, még nem jelent karmikus kapcsolatot, viszont nem zárható ki. Nehéz dolgok ezek, de érthetőek.

Segítség az újévi fogadalmak megtartásához:
1. Ha valamiről tudod, hogy könnyítene az életeden, akkor megszületik egy fogadalom, hogy majd januártól. Ha ez nem őszinte, nem fog semmi sem történni. Még csak meg sem rezzen a mátrixod. Ha őszinte a fogadalom, megrezdül a mátrix.

2. Ha megteszed az első igazán őszinte lépést, a mátrix elkezd átrendeződni.

3. Ha továbbra ie fenntartod a fogadalmadat, őszinte elhatározásod őszinte tettekkel párosul, a mátrix a az átrendeződés után, abban az állapotban rögzül, amit te szeretnél. Pontról-pontra rögzül, idomul hozzád. Ehhez idő kell. Pl. a fizikai síkon 3 hét kell mire beindul a fogyás és kb. ennyi idő a spirituális síkon az, amíg a mátrix az új felállásban rögzülni kezd. Ne feledd! A mátrix pontjai a párkapcsolat, a külső, az önbizalom, a munka, az önértékelés is, és minden egyéb ami az életedhez kapcsolódik.megint ugyanaz, amit régebben írtam: A belső változásokhoz idomulnak a külsőváltozások. Amilyen vagy belül, olyan leszel kívül is.

4. A titok folytatódik: A mátrixot többszöt megtudod rezegtetni, többször áthelyezheted a pontjait. De ahányszor feladod, a következő újrakezdés többszörös erőfeszítést kíván. Ezért nehezebbek és nehezebbek a halogatott dolgaid. Most már érted kicsit, hogy miért kell minnél hamarabb lépned?
Senki másról nem szól a mese, csak rólad. Ahogy te alakítod, olyan lesz. (amíg nem feszíted túl) Amikor azt mondodm, hogy a mátrix rugalmas, de nem bír el mindent, akkor hidd el, ez a nyújthatóság, hegyek megmozgatására képes, karmikus visszaütések nélkül. ha magadba nézel, mindíg tudni fogod, hol van a te mátrixod nyújthatósági határa. Fizikai fogalmakkal élve: hol van a te becsületed vége, hol van az a határ, amit átlépve még tükörbe tudsz nézni.Ezek példák, tanuld meg lefordítani minden tetted és gondolatod, spirituális nyelvre, azaz helyezd el a mátrixodon őket és alakítsd, amíg lehet.