szerda, szeptember 25, 2013

Mi is a Világűr?

Egy érdekes megközelítést írok most le. A világűr az éjszaka, az álmok, a tudatalatti, a mátrixon kívüli hely. A valóság. Amikor ébren vagy, az a fizikai valóság, a tudatos elme, a Mátrixban levés. Mert még mindig azt hiszed, hogy az, amiben élsz, az a valóság. Dehogy. Csöveken lógva öntudatlan állapotban fekszel és a mátrixon kívül ott a határtalan valóság. A végtelen utazások és lehetőségek sora. A végtelen világűr. A képzeletek helye. A gondolatok. Minden gondolat végül kikerül és te innen így látod. Ha nincs értelme, miért van ott? Miért ekkora? Majd megérted. Ezt innen nem fogod. A méretek felfoghatatlanok. A számok szintúgy. Az elérhetetlenség szintúgy. Te magad is és ez a teremtett világ is egy fekete lyukban van. A létezés anyagi színtere. Pontos helyed van benne. Nézz fölfelé és befelé. Érezned kell, nem értened. Minden éjjel ott vagy. Minden álomban, minden nem tudatos elme nélküli állapotodban.

A fekete lyuk
Még egy dolgot meg kell értened és ismerned, ezen a ponton ahhoz, hogy tovább tudj gondolkodni. Mi is az a földi nyelven Fekete lyuknak nevezett tér? A földön kidolgozott elméleteket félretéve, lapozzunk be a Galaxis Szótárába.

Képzelj el egy végtelen nagyságú felületű tükröt. Ez a tükör a végtelen Világban helyezkedik el. Feléd domború. Ez egy határfelület, ahol idő és tér határolódik el. Azaz egy állapothoz képest határolódik el egy másik állapot, térben és időben. Ezzel a tükörrel szemben halad a tér és az idő, ami összeadódva adja e kettő sebességét, azaz, hogy mennyi állapoton keresztül kell haladnia ahhoz, hogy állapotot váltson. Mindez úgy történik meg, mintha egy állóképre néznél. Soha nem ér oda, de már ott is van. Egy helyben álló képnek tűnő örökkévalóság. Az időtlen idő, ami nem létezik. Ezeken a pontokon dől meg az összes földi fizikai elmélet. Tehát elm-ével nem feldolgozható. Az abszolút állandóság színtere.  Az Űr határfelülete a Tükör. A vele szembe haladó fény, objektum, gondolat, saját magába megy át. Domborúból homorú lesz. Odaát ugyanolyan. A változást nem érzékeli. A két oldalon létezőség.  Az egyszerre két helyen levés kioltja magát. Van is meg nincs is, látom is meg nem is. Valami létrejön, de abban a pillanatban meg is szűnik. Ez a tükör mesterségesen létrehozható.

szombat, szeptember 21, 2013

Napi útravaló 2.

Akkor kaphatsz meg valamit, amikor már nem követeled, csak megérdemled. Amikor becsülöd a meglévőt. Nem szavakkal, hanem tettekkel és gondolatokkal. Küzdd le saját természeted. Tanulj és fejlődj!

Napi útravaló 1.
A félelem azt jelenti, hogy nem tudsz egész lenni. Csak egy FÉL-ELEM vagy. Amikor utadon vagy, nem félsz. Egész leszel. 
EGÉSZ-SÉGES.csütörtök, szeptember 19, 2013

Láss kicsit másképp és máshonnan

Tudd hol vagy és tudd ki vagy!


Égi Városok 

Univerzumok keletkezése

Az Univerzumok keletkezése
Először vala az ember, írhatnám, de sajnos nem igaz. Először vala az Isten, írhatnám, de sajnos nem igaz. Először vala a Semmi, írhatnám de nem igaz. Tehát akkor hogy is lettünk? Kérdezed. S én megválaszolom neked, s magamnak.
Először volt a gondolat. A teremtő gondolat, melynek te adtál nevet. Isten, Teremtő. Így van! A gondolat teremtő ereje. A gondolat maga a teremtés. A kvantumfizika egyik tételeként tartják számon azt, hogy a gondolat létrehoz valóságokat,  rögzít állapotokat, miután az atomokat megfigyelés alá helyezzük. A valóság úgy rendeződik, ahogyan te gondolsz rá. Így keletkezik minden a látható és nem látható Világokban. Így lettél te magad is.
Képzeld el, vagyis hidd és tudd, hogy a világ láthatatlan atomok, részecskék sokasága. Az atom a pozitív és ennek ellentéte a negatív, azaz a nem atom, vagyis a szubatomi részecske.
A szubatomi részecske kvantumfizikában használatos jelentése
Az atomoknál kisebb részecskék átfogó elnevezése. 
Az atom közvetlen alkotórészeit: elektront, protont és neutront értünk rajta, és más részecskéket: összetett részecskéket, rezonanciákat és alaprészecskéket. 
Tömegük, spinjük, töltésük és más tulajdonságaik szerint osztályozhatók. 
A szubatomi részecskék vagy bozonok (erőrészecskék, más szóval kölcsönhatás-közvetítő részecskék), vagy ferminonok(anyagrészecskék).

A fizikai magyarázat a földi világban érvényes. Lássunk most egy Univerzumon kívüli elméletet. A Világok létrejöttének mechanizmusa nem más, mint az, hogy két kvantumrészecske összeütközik, s ennek a reakciónak hatására egy harmadik jön létre. Ilyen egyszerű. A kvantumvilágok száma végtelen. Ki irányítja? A világűr egy halmaz. Látható, sőt nem létező kvantumszemcsék sokasága. A Világegyetem így hozza létre galaxisait, univerzumait. Univerzum, azaz Egyetlen, azaz Egy, az Egy része. Ahogyan a vízcsepp az Óceán része. Egy és ugyanaz. Az Univerzum ismeri saját teremtő törvényeit. Törvény, hiszen működik és nem működtetik. Az ember, mint földi faj, nem ismeri. Nem meri ismerni. Csak találgat. Pedig benne van a FORRÁS. Az a Forrás amivel született és ami lesz. Ami lehetne. Ha tudná ki ő és hol van. Újabb és újabb világokat hozhatna létre, újabb és újabb valóságokat. Isten tudta ezt. Isten azaz az elsődleges Teremtő Gondolat, aki tudta ki ő és tudta hol van és tudta mi az aminek lennie kell.
Az Isteni szikra.
Isten a Mátrix, azaz az a Szövet ami mindent behálóz, ami mindenre kihat, amit mindent átfog. A kígyó farkába harap és ismét elértünk az EGY-hez. Az EGY misztériumához. Az egyetlen vízcsepp az egyetlen nagy óceán része, azaz minden EGY, s EGY a minden. Minden földi pillanatban keletkezik egy újabb Univerzum, hiszen a teremtő EGY tudja mit akar, tudja mi lesz és tudja ki ő és tudja hol van. A törvény működik. A Galaxisok ezeknek a gondolati képződményeknek a fizikai megtestesülései. A láthatatlan gondolati valóság és a látható valóság. A Föld nem más, mint egyetlen kvantumszemcse. Kérdés:
Elgondolkodtál már azon, hogy mi van akkor, ha nem a világegyetem hatalmas, hanem te vagy kicsi?
Kérlek kedves olvasó, most kiálts fel hangosan!
A világegyetem tágul. Mégpedig egyenes arányban a Te tudatod tágulásának sebességével. Azaz a gondolat sebességével. Annyit látsz meg belőle, amekkora te magad vagy.
Minden pillanatban nő és megújul. Sosem született meg és sosem hal meg. Ahogy te sem. A kígyó ismét a farkába harap. Minden összeér. Minden mindennel összefügg. Ritmusa van. Egy önálló élet. Egy önálló élet, önálló tudattal. A forrás gondolatával, a forrás egyetlen tudatával. ISTEN és TE!
Az isteni szikra megteremtette Önmagát és Téged. Mert tudta mit akar. Törvényei működnek. Ez a morfogenetikus mezeje a létezésnek. Így van morfogenetikus mezeje minden létezőnek. Más és más erőkkel és feladattal. Morfogenetikus mező:TUDD KI VAGY ÉS TUDD HOL VAGY!-ezt kéri tőled a mező törvénye.
ÖNMAGÁBA VISSZATÉRŐ LÉTEZÉS! Ez az Óceán egy cseppjének életútja.
Két kígyó harap egymás farkába. A JIN és a JANG egyensúlya és szabálytalansága. Örök körforgás, mely mégis állni látszik. A létezés halhatatlan. Nem tudsz kikerülni belőle, csak dimenziót vagy képes váltani. Dimenziót azaz tudatállapotot. Tudatmezőt. Minden Univerzum Alkotónak saját Morfogenetikus Mezeje van. Törvény szabályozza, hogy ki ő és mi a dolga. Ettől lesz a káoszból rend. Amikor az utolsó is a helyére kerül. Morfogenetikus mező egyenlő TUDATOSSÁG.TUDATI LÉTEZÉS.
Ez a mező irányítja önmagát és a környezetét. Azaz működik. Teljesen magától végbemenő folyamat.
Az Univerzumok ugyanannak a tervezőnek az asztaláról kerültek le. Egy gondolat, egyféle teremtmény. Mint egy sorozatgyártás. Ha a teremtő gondolat kicsit is eltérne önmagától, összeomlana a világ, hiszen minden csepp számít, az óceán nem lenne óceán többé. De mivel törvény, ezért eleve elrendeltetett a működése. Nem lehet máshogyan. csak ahogy a morfogenetikus mező előírja, eleve.
Sok elcsépelt mondat és kijelentés sorai között, mindig ott lapul az igazság. Ezért kellene hinned a saját teremtő erődben.
A te morfogenetikus meződ tudja ki vagy és tudja hol vagy. Azaz, csakis abba az irányba mehetsz ami TE MAGAD VAGY. Ezt felülírni lehetetlen. Egy dolog befolyásolja ezt. A SZABAD AKARAT. A SZABAD AKARAT a sorstól való eltérés. Sajnos legtöbb esetben. Hagynod kellene a törvényeidet maguktól működni. Ez is egy elcsépelt mondat, de igaz:
BÍZZ MAGADBAN ÉS A SORSBAN.
Minden úgy van és úgy lesz, ahogy lennie kell. Ne írd felül. A szabad akarat is akarat.

Nincsen olyan, hogy rossz út. Csak más út létezik. Van kék, piros, lila, sárga és zöld út. De mindegyik ugyanoda vezet. Mindegyik egy lehetőség, egy másik élhető valóság. Nincs jobb, vagy rosszabb. A szivárvány egyik szín hiányában sem teljes, sőt nem is létezhet.  A sorsod felülírod szabad akarattal, de a döntésed nem rosszabb vagy jobb, hanem más.  Ez nem egyezik a szabad akarattal, hanem ez a sorsbeteljesítés másik lehetséges valósága. 

A TÖRVÉNY

A végpontból egy újabb kezdőpontba érkeztél. Ez a végpont hatalmas erővel bírt. Tudod, érezted, láttad. Viharokat kavart, tsunamikat szított, árvizeket fakasztott, földrengésekkel tombolt. Majd amikor átfordult, ereje hatalmas maradt, de pólust váltott. A pusztító negatív lecsengésből, a pozitív teremtő erő jött létre. Ezen a nullponton egészen pontosan 2012. 12.21-én voltunk, déli 12 óra 31 perckor.
Az Új Világ elején, teremtő hatalmad megegyezik az általad Istennek nevezett Teremtő Erő hatalmával, ugyanis ezen a ponton teljesen egy vagy vele. Földi értelemben meghatározhatatlan ideig mozgunk ezen a ponton, viszont minden pillanattal és állapotváltozással távolodunk ettől a ponttól. De ne aggódj, mivel nincs idő, se a tér nem tényező, ezen a nullponti energián maradhatsz örökké. Tehát használd ki és teremts.
Ahhoz, hogy ezt megértsd, először tudnod kell önmagadba fordulni. Csak ekkor ismered fel és érted meg a világ működését.
Ami kint, az bent, ami fent, az lent.
Ha előbb megismered magad, utána fogsz tudni kifelé tekinteni. Legelőször magadba nézel. Majd innen tekintesz kifelé magadon kívülre, majd kilépsz a földi síkból és az Univerzumodra nézel. A számtalan világok egyikére. Ami olyan gyorsan keletkezett, mint a gondolat. Még annyi idő sem kellett hozzá, míg kimondod: UNIVERZUM. Ez idő alatt végtelen számú új világ jöhet létre. Mégpedig a gondolat erejével és egy megfigyelővel, akinek szándékában áll teremteni. Így jön létre minden a létező MINDEN-ben.  Feladatod a létezés minden síkjában jónak lenni, azaz tisztán szeretni. Ez a szeretet magába foglalja az elfogadást, az elengedést, ahogy azt említettem illetve a nem ítélkezést, az együttműködést és az önzetlenséget. A szeretet sosem birtokol, eleve elrendelten létezik. A szeret sosem akarás eredménye, hanem egy megtörtént törvény ami első sorban magam felé, majd mások felé irányul.

A törvény az, ami működik és nem az, amit működtetnek.