szerda, február 11, 2015

Asztrálutazás-saját tapasztalat alapján festett kép


Transzcendens élmények....Utazás az asztrálsíkon....testkilépés...tudatkihelyeződés...más dimenziókban utazás

TESTKILÉPÉS  TUDATKIHELYEZŐDÉS

Alapvetően előforduló mindig jelenlevő momentumok:
 1. Tudod , hogy a fizikai testedben vagy. Pontosan meghatározott helyen és időben.
 2. Erős húzást érzel. Ami történhet úgy, mintha a bokádnál fogva húznának le az ágyról .
 3. Húzás helyett forgó érzet jelenhet meg. Ez a gyakoribb.
 4. A testből való kilépést egy jellegzetes kattogó, doboló, dobogó hang előzi meg.
 5. Még a tudat a testben, de már mindent látsz magad körül, holott tudod, a szemeid csukva.
 6. Szemlélődsz ebben a módosult állapotodban.
 7. A közvetlenül a kilépés előtt nálam kétféleképpen szokott zajlani: Vagy látom, amint eltűnik a plafon és helyette megjelenik a Világűr, a számtalan csillaggal, de ez sokkal több, mint amit valaha éber tudati állapotban láthatsz. Az egész olyan, mintha egy hatalmas fekete vászon lenne feletted kifeszítve, amin a számtalan apró fényes csillag remeg.
 8. Többször előfordult, hogy fentről egy fényoszlop jelent meg, amibe belekerülve- rám fordul felém, egyenesen mintha értem jönne ez a forgó örvényű energiacső-indul meg a kilépés, ami nem más, mint egy iszonyat gyors, elképzelhetetlen sebességű egyenesen felfelé és kifelé repülés. Annyira gyors, hogy félelmetes. Mert tudattal(még a földivel) tudod, hogy ilyen gyorsasággal tized másodperc alatt olyan messzire jutsz, ahonnan úgy érzed, már nincs visszatérés.
 9. A repülés megindulásától megszűnik az idő, de legfőképp a tér.
 10. Száguldasz a világűrben. Én általában ott vagyok, de volt olyan is, hogy a Földön, ismert város felett, vagy a lakásban.
 11. Ha megijedek, tudatosan azonnal bent akarok lenni újra a testben. Ez azonnal meg is történik, azaz a tudat visszakerül, de a test még pár másodpercig, vagy ki tudja meddig(mert az idő mint tényező ebben az állapotban egyszerűen nincs) mozdíthatatlan. Ha nem ijedek meg, ami mostanában elég gyakori, akkor az utazás tovább halad. Néha egy hang megkérdezi, hová szeretnék menni és mit szeretnék látni. Akkor örömmel mondom magamnak, hogy a Marsra, vagy Oda és rámutatok egy csillagra.
 12. Amennyiben tovább sikerül haladnom, képes vagyok megnézni a kezeimet és a fénytestemet. Tudom, hogy én vagyok! Tudom, hogy a fizikai test az ágyban alszik, de képtelen vagyok megmozdítani, mert most ez a test vagyok, csak ezt tudom irányítani. Tiszta AVATAR. Ez a test fényesen, sárgászöldeskéken ragyogó. Olyan is van, hogy repülés után tudom megnézni magam, mindig a kezemet nézem, hihetetlen tiszta a kép és éles és szabadnak érzem magam. Egyszer kipróbáltam, hogy a fizikai testem is kinyújtja-e a kezét, amikor ez a fénytest, de a válasz NEM. Nem mozgunk együtt.
 13. Az asztrálérzékelés többszöröse a földi érzékszervek által közvetített érzékelésnek. A látás olyan éles, ami itt elképzelhetetlen. A hallás szintén. Minden egyszerre él. Minden egyszerre van jelen. Mindent egyszerre tudsz és érzel. A fényeknek hangja van. A színeknek tapintása. Mintha mindenbe belelátnál. Csodás. Az égen a csillagok mintha ezerszer jobban ragyognának. Lüktetnek és mindent tudsz róluk. Persze szavak nincsenek erre, nem tudom leírni. De képes vagy mindet elérni. Mintha megnyílna a tudásbázis minden eleme számodra.
 14. Előfordult, hogy repülés közben megfigyelhettem azt a bizonyos energia fénycsövet, ami akár lehet AZ A BIZONYOS ALAGÚT is.  A végén ott a fény, tudom ODA TARTOK.
 15. Azt gondolom, a halál is ugyanez. Ha az elme nem félne, amit legtöbbször sikerül kiiktatnom, azt mondom, csodás, felszabadító érzés. A világ legtermészetesebb állapota ott lenni, átmenni. Mintha minden rabláncod lehullna. Eggyé válsz a mindenséggel.
 16. A fényalagútban lényeg számtalan „fajtája” és formája halad. Mint egy zsúfolt fényes metróállomás.  Mindenki utazik. Mindenki a saját útját járja, épp ezért senki nem foglalkozik senkivel. Tudunk egymásról, de a telepátia olyan erős, hogy felesleges megállni vagy beszélni, még sosem próbáltam, de szerintem nem is lehet.
 17. Az utazás vége többféleképpen alakulhat: érkeztem a Mars közelébe, gyönyörűséges volt, de sajnos leszállni nem tudtam. Ahogy a tudat a szinteken csúszkál, előfordul, hogy az álom szintjére kerülök, ami számomra irányíthatatlan, a fizikai síkhoz közeli állapot. Előfordul, hogy más világokba kerülök, más lények közé. Ilyen kétszer fordult elő. Az egyik esetben megfigyelő lehettem egy emberekhez hasonló család életében, leírhatatlan. Egy másik esetben pedig ismerősökkel találkoztam, pont, mintha hazaértem volna. Láttam annak a világnak a hegyeit egy nagy ablakból. Csodás volt. Ezek után az élmények után sokszor napokig sírok az örömtől. Öröm ráérezni arra, hogy szellemi lények vagyunk. A mindentudás hatalmával megajándékozva. öröm tudni, hogy a világot uralhatatlan erők irányítják. Őröm tudni, hogy az ember, mint faj, csak hatalmasnak hiszi magát, de sorsunkról nem mi döntünk. A törvények szerint, mind hazamegyünk.  Arra kell törekednünk, hogy a lehető legtöbb és legjobb tapasztalatot vigyünk haza. Talán ezért kell a törvények szerint élnünk. Tudod TÖRVÉNY AZ, AMI MAGÁTÓL MŰKÖDIK ÉS NEM AZ, AMIT MŰKÖDTETNEK.

Istenem, bár lennének szavaim, amivel átadhatnám neked azt, amit ott érzek és látok. A csodát és a lehetőséget, hogy átmehetek és vissza is jöhetek, hogy ezt elmondhassam. 


A Világegyetem létformái

Minden tudattal illetve tudatossággal rendelkező egyfajta létforma. Csak a te Galaxisodban megszámlálhatatlan féle létforma létezik, mégpedig hozzád hasonló. A hozzád hasonló nem azt jelenti elsősorban, hogy emberszerű és olyan, mint te, hanem elsősorban azt jelenti, hogy fizikai megjelenéssel rendelkező fajok. A fizikai megjelenésen belül is létezik anyagi testű, fény testű vagyis energiatestű. Az energia testeken belül is van kétféle: az egyik a látható fényenergiájú illetve a láthatatlan rezgéstartományú fizikai testek.
Lássunk egy pontos csoportosítást:
Létformák
I.                    Fizikai megjelenés: anyagi létforma, emberszerű, fizikai megnyilvánulás
a.       Anyagi test
b.      Fénytest
·         Látható tartományban létező:  Fény, fotontest
·         Láthatatlan tartományban létező: Energiatest, rezgéshullám
II.                  Gondolati testek: mentális létforma
Ez abban különbözik a láthatatlan fénytestektől, hogy ha földi műszerrel mérnénk, nem létezőnek nyilvánítanánk.
A létformák közti átmenet elég kicsi, ezért vannak az ún. köztes létformák. Ilyen köztes létforma lehet egy lélek, aki a földi síkból tart a fénytestűség felé, illetve az angyali szférák létformáinak egyes tagjai is ebbe a csoportba tartoznak.
A Földön jelenleg élő embernek nevezett faj az egyszerű anyagi testű létforma. A Földön léteznek az anyagi testeken kívül fénytestű létformák és gondolati testek is.
Minden létforma kapcsolatban áll a többi létformával.  Az anyagi létforma kapcsolata a gondolati testekkel is működik, de mivel az egyik anyagban a másik gondolatban kommunikál, a közös nyelv sokaknak érthetetlen.  Ha azt kérdezed mit jelent létezni én ezt válaszolom:
Létezni, azt jelenti, saját tudattal rendelkezni.
Ha a létezésnek a helyét kellene meghatároznom a te földi nyelveden, ezt kellene mondanom:
A különféle létformák az anyagi világon kívül, testvérszférákban és tükörszférák végtelen számú sokaságában léteznek. A Világ az egyetlen UNIVERZUM egy földi hangyabolyhoz hasonló. Hemzseg benne az élet. A létezés, a tudatos létezés. Az Univerzum vége csakis viszonyítás kérdése. Amikor azt mondom az EGYETLEN UNIVERZUM, akkor az azt jelenti, hogy a létező legtávolabbi pontról vagyok képes megfigyelni azt. Tehát tudatom a lehető legmesszebb lévő pontig elér. Mert tág, mert nyitott, mert egyszerűen elfogadom a LÉTEZÉS TÖRVÉNYEIT. Te a kanapédon túl látod a lakást, az utcát, a havat, a városhatárt, a másik várost, ha tudatod tágabb akkor a Naprendszert,a Galaxisod peremét ahol te is vagy, látod a Galaxisod középpontját, látod ahogy csodálatos pompájában forog és benne forogsz te magad is, látod a csillagrendszereket, a Holdakat, a Fényévekre lévő újabb Galaxisokat. Látod a Galaxisok között lévő fekete anyagot, anyagot!!!! mert fizikai megnyilvánulás, látod az anyagtalan semmit, ami mégis valami, látod a bolygókat és a MÁS VILÁGOKAT, miközben te tudod hol vagy de tudod ki vagy, tisztában vagy létezéseddel, tudatos vagy a saját tudatodban és ezáltal létezésedben. Eközben tudod, hogy nem vagy képes ebből eltűnni, hanem csak dimenziót tudsz váltani, ahogy tudatod, vagy testi megjelenésed változik.  A tudatod tágul ezáltal a világ is. Teljesen kitágult tudattal képes vagy rálátni erre az egész egyetlen UNIVERZUMRA. A kérdésre, hogy hogyan lett ez a válaszom:

Elfogadom, hogy egyszerűen csak lett. Eleve létezett. A FORRÁS eredendően létezik. Nincs miért nincs kiért. Csak lett és van és lesz.Tudd ki vagy és lásd hol vagy


A Galaxisnak nevezett világ egyik végtelen csápján vagy. Felfoghatatlan a távolság ami egyik pontját a másiktól elválasztja. A kanapédon ülve a te Univerzumod a nappali és a lakás. Egy metrón ülve a te Univerzumod az alagút és a megállók. Amikor  a nappalidat látod, a többi világot csak elképzelni tudod, ahogy akkor, abban a pillanatban kinéz. Nem látod az embereket, akik az utcán elhaladnak a házad előtt. Tudod hogy néz ki és tudod, tegnap óta nem változott. Ha változott, azt is hozzáképzeled, mert tudod a hírekből, hogy hó esett. Az a világ nem valóság, hanem egy elképzelt illúzió, mégis benne élsz. Mégis a részed. Tudod, hogy igaz,tudod, hogy van. Nem kérdezed hogy lett, csak tudod, hogy egyszerűen LETT.
Most tekints ki magadból ne csak utcára, hanem nézz felfelé, határtalan képzelettel. Meddig tudod magad a világba képzelni? Alakítsd világodat. Tőled függ nagysága. Képzeld bele azt, amit tudsz és fogadd el, hogy egyszerűen csak LETT és te is csak úgy LETT-él benne. Tudnod kell, hogy minden születés és létezés okkal történt és történik az Univerzumban. Mert ahány létezés van odaát, annyinak kell lennie itt is.
Haladj a mikro létezéstől a makro létezésig.
Ha a Naprendszer méretét viszonyítjuk a létező Világ méretéhez, nem nagyobb, mint ennek a mondatnak a végén lévő pont.

Ebben a pontban vagy te is. De körülötte ott él az egész mondat. Tudatja a lényeget, megmásíthatatlanul. A pontról láss a mondat elejéig. Ez a cél. Tudni, hol vagy és tudni ki vagy. 


Teleportáció-elmélete

Teleportáció emélete


Szemmel nem látható, sőt eddig nem létezőnek hitt részecskék gondolati energiával létrehozott ütköztetésével egy újabb, harmadik részecske keletkezik. A részecskét is a gondolat ereje hozza létre. Összeütköztetése fényenergiával és elektromossággal történhet. Kell egy kiindulási pont. Ez a gondolat. Aztán kell a szikra. Az ütközésükkel létezésük kialszik, de egy újabb jön létre. Az így kialakult közegbe került fény, tárgy teleportálódik. Tehát teret vált.