szerda, február 11, 2015

Asztrálutazás-saját tapasztalat alapján festett kép


Transzcendens élmények....Utazás az asztrálsíkon....testkilépés...tudatkihelyeződés...más dimenziókban utazás

TESTKILÉPÉS  TUDATKIHELYEZŐDÉS

Alapvetően előforduló mindig jelenlevő momentumok:
 1. Tudod , hogy a fizikai testedben vagy. Pontosan meghatározott helyen és időben.
 2. Erős húzást érzel. Ami történhet úgy, mintha a bokádnál fogva húznának le az ágyról .
 3. Húzás helyett forgó érzet jelenhet meg. Ez a gyakoribb.
 4. A testből való kilépést egy jellegzetes kattogó, doboló, dobogó hang előzi meg.
 5. Még a tudat a testben, de már mindent látsz magad körül, holott tudod, a szemeid csukva.
 6. Szemlélődsz ebben a módosult állapotodban.
 7. A közvetlenül a kilépés előtt nálam kétféleképpen szokott zajlani: Vagy látom, amint eltűnik a plafon és helyette megjelenik a Világűr, a számtalan csillaggal, de ez sokkal több, mint amit valaha éber tudati állapotban láthatsz. Az egész olyan, mintha egy hatalmas fekete vászon lenne feletted kifeszítve, amin a számtalan apró fényes csillag remeg.
 8. Többször előfordult, hogy fentről egy fényoszlop jelent meg, amibe belekerülve- rám fordul felém, egyenesen mintha értem jönne ez a forgó örvényű energiacső-indul meg a kilépés, ami nem más, mint egy iszonyat gyors, elképzelhetetlen sebességű egyenesen felfelé és kifelé repülés. Annyira gyors, hogy félelmetes. Mert tudattal(még a földivel) tudod, hogy ilyen gyorsasággal tized másodperc alatt olyan messzire jutsz, ahonnan úgy érzed, már nincs visszatérés.
 9. A repülés megindulásától megszűnik az idő, de legfőképp a tér.
 10. Száguldasz a világűrben. Én általában ott vagyok, de volt olyan is, hogy a Földön, ismert város felett, vagy a lakásban.
 11. Ha megijedek, tudatosan azonnal bent akarok lenni újra a testben. Ez azonnal meg is történik, azaz a tudat visszakerül, de a test még pár másodpercig, vagy ki tudja meddig(mert az idő mint tényező ebben az állapotban egyszerűen nincs) mozdíthatatlan. Ha nem ijedek meg, ami mostanában elég gyakori, akkor az utazás tovább halad. Néha egy hang megkérdezi, hová szeretnék menni és mit szeretnék látni. Akkor örömmel mondom magamnak, hogy a Marsra, vagy Oda és rámutatok egy csillagra.
 12. Amennyiben tovább sikerül haladnom, képes vagyok megnézni a kezeimet és a fénytestemet. Tudom, hogy én vagyok! Tudom, hogy a fizikai test az ágyban alszik, de képtelen vagyok megmozdítani, mert most ez a test vagyok, csak ezt tudom irányítani. Tiszta AVATAR. Ez a test fényesen, sárgászöldeskéken ragyogó. Olyan is van, hogy repülés után tudom megnézni magam, mindig a kezemet nézem, hihetetlen tiszta a kép és éles és szabadnak érzem magam. Egyszer kipróbáltam, hogy a fizikai testem is kinyújtja-e a kezét, amikor ez a fénytest, de a válasz NEM. Nem mozgunk együtt.
 13. Az asztrálérzékelés többszöröse a földi érzékszervek által közvetített érzékelésnek. A látás olyan éles, ami itt elképzelhetetlen. A hallás szintén. Minden egyszerre él. Minden egyszerre van jelen. Mindent egyszerre tudsz és érzel. A fényeknek hangja van. A színeknek tapintása. Mintha mindenbe belelátnál. Csodás. Az égen a csillagok mintha ezerszer jobban ragyognának. Lüktetnek és mindent tudsz róluk. Persze szavak nincsenek erre, nem tudom leírni. De képes vagy mindet elérni. Mintha megnyílna a tudásbázis minden eleme számodra.
 14. Előfordult, hogy repülés közben megfigyelhettem azt a bizonyos energia fénycsövet, ami akár lehet AZ A BIZONYOS ALAGÚT is.  A végén ott a fény, tudom ODA TARTOK.
 15. Azt gondolom, a halál is ugyanez. Ha az elme nem félne, amit legtöbbször sikerül kiiktatnom, azt mondom, csodás, felszabadító érzés. A világ legtermészetesebb állapota ott lenni, átmenni. Mintha minden rabláncod lehullna. Eggyé válsz a mindenséggel.
 16. A fényalagútban lényeg számtalan „fajtája” és formája halad. Mint egy zsúfolt fényes metróállomás.  Mindenki utazik. Mindenki a saját útját járja, épp ezért senki nem foglalkozik senkivel. Tudunk egymásról, de a telepátia olyan erős, hogy felesleges megállni vagy beszélni, még sosem próbáltam, de szerintem nem is lehet.
 17. Az utazás vége többféleképpen alakulhat: érkeztem a Mars közelébe, gyönyörűséges volt, de sajnos leszállni nem tudtam. Ahogy a tudat a szinteken csúszkál, előfordul, hogy az álom szintjére kerülök, ami számomra irányíthatatlan, a fizikai síkhoz közeli állapot. Előfordul, hogy más világokba kerülök, más lények közé. Ilyen kétszer fordult elő. Az egyik esetben megfigyelő lehettem egy emberekhez hasonló család életében, leírhatatlan. Egy másik esetben pedig ismerősökkel találkoztam, pont, mintha hazaértem volna. Láttam annak a világnak a hegyeit egy nagy ablakból. Csodás volt. Ezek után az élmények után sokszor napokig sírok az örömtől. Öröm ráérezni arra, hogy szellemi lények vagyunk. A mindentudás hatalmával megajándékozva. öröm tudni, hogy a világot uralhatatlan erők irányítják. Őröm tudni, hogy az ember, mint faj, csak hatalmasnak hiszi magát, de sorsunkról nem mi döntünk. A törvények szerint, mind hazamegyünk.  Arra kell törekednünk, hogy a lehető legtöbb és legjobb tapasztalatot vigyünk haza. Talán ezért kell a törvények szerint élnünk. Tudod TÖRVÉNY AZ, AMI MAGÁTÓL MŰKÖDIK ÉS NEM AZ, AMIT MŰKÖDTETNEK.

Istenem, bár lennének szavaim, amivel átadhatnám neked azt, amit ott érzek és látok. A csodát és a lehetőséget, hogy átmehetek és vissza is jöhetek, hogy ezt elmondhassam. 


A Világegyetem létformái

Minden tudattal illetve tudatossággal rendelkező egyfajta létforma. Csak a te Galaxisodban megszámlálhatatlan féle létforma létezik, mégpedig hozzád hasonló. A hozzád hasonló nem azt jelenti elsősorban, hogy emberszerű és olyan, mint te, hanem elsősorban azt jelenti, hogy fizikai megjelenéssel rendelkező fajok. A fizikai megjelenésen belül is létezik anyagi testű, fény testű vagyis energiatestű. Az energia testeken belül is van kétféle: az egyik a látható fényenergiájú illetve a láthatatlan rezgéstartományú fizikai testek.
Lássunk egy pontos csoportosítást:
Létformák
I.                    Fizikai megjelenés: anyagi létforma, emberszerű, fizikai megnyilvánulás
a.       Anyagi test
b.      Fénytest
·         Látható tartományban létező:  Fény, fotontest
·         Láthatatlan tartományban létező: Energiatest, rezgéshullám
II.                  Gondolati testek: mentális létforma
Ez abban különbözik a láthatatlan fénytestektől, hogy ha földi műszerrel mérnénk, nem létezőnek nyilvánítanánk.
A létformák közti átmenet elég kicsi, ezért vannak az ún. köztes létformák. Ilyen köztes létforma lehet egy lélek, aki a földi síkból tart a fénytestűség felé, illetve az angyali szférák létformáinak egyes tagjai is ebbe a csoportba tartoznak.
A Földön jelenleg élő embernek nevezett faj az egyszerű anyagi testű létforma. A Földön léteznek az anyagi testeken kívül fénytestű létformák és gondolati testek is.
Minden létforma kapcsolatban áll a többi létformával.  Az anyagi létforma kapcsolata a gondolati testekkel is működik, de mivel az egyik anyagban a másik gondolatban kommunikál, a közös nyelv sokaknak érthetetlen.  Ha azt kérdezed mit jelent létezni én ezt válaszolom:
Létezni, azt jelenti, saját tudattal rendelkezni.
Ha a létezésnek a helyét kellene meghatároznom a te földi nyelveden, ezt kellene mondanom:
A különféle létformák az anyagi világon kívül, testvérszférákban és tükörszférák végtelen számú sokaságában léteznek. A Világ az egyetlen UNIVERZUM egy földi hangyabolyhoz hasonló. Hemzseg benne az élet. A létezés, a tudatos létezés. Az Univerzum vége csakis viszonyítás kérdése. Amikor azt mondom az EGYETLEN UNIVERZUM, akkor az azt jelenti, hogy a létező legtávolabbi pontról vagyok képes megfigyelni azt. Tehát tudatom a lehető legmesszebb lévő pontig elér. Mert tág, mert nyitott, mert egyszerűen elfogadom a LÉTEZÉS TÖRVÉNYEIT. Te a kanapédon túl látod a lakást, az utcát, a havat, a városhatárt, a másik várost, ha tudatod tágabb akkor a Naprendszert,a Galaxisod peremét ahol te is vagy, látod a Galaxisod középpontját, látod ahogy csodálatos pompájában forog és benne forogsz te magad is, látod a csillagrendszereket, a Holdakat, a Fényévekre lévő újabb Galaxisokat. Látod a Galaxisok között lévő fekete anyagot, anyagot!!!! mert fizikai megnyilvánulás, látod az anyagtalan semmit, ami mégis valami, látod a bolygókat és a MÁS VILÁGOKAT, miközben te tudod hol vagy de tudod ki vagy, tisztában vagy létezéseddel, tudatos vagy a saját tudatodban és ezáltal létezésedben. Eközben tudod, hogy nem vagy képes ebből eltűnni, hanem csak dimenziót tudsz váltani, ahogy tudatod, vagy testi megjelenésed változik.  A tudatod tágul ezáltal a világ is. Teljesen kitágult tudattal képes vagy rálátni erre az egész egyetlen UNIVERZUMRA. A kérdésre, hogy hogyan lett ez a válaszom:

Elfogadom, hogy egyszerűen csak lett. Eleve létezett. A FORRÁS eredendően létezik. Nincs miért nincs kiért. Csak lett és van és lesz.Tudd ki vagy és lásd hol vagy


A Galaxisnak nevezett világ egyik végtelen csápján vagy. Felfoghatatlan a távolság ami egyik pontját a másiktól elválasztja. A kanapédon ülve a te Univerzumod a nappali és a lakás. Egy metrón ülve a te Univerzumod az alagút és a megállók. Amikor  a nappalidat látod, a többi világot csak elképzelni tudod, ahogy akkor, abban a pillanatban kinéz. Nem látod az embereket, akik az utcán elhaladnak a házad előtt. Tudod hogy néz ki és tudod, tegnap óta nem változott. Ha változott, azt is hozzáképzeled, mert tudod a hírekből, hogy hó esett. Az a világ nem valóság, hanem egy elképzelt illúzió, mégis benne élsz. Mégis a részed. Tudod, hogy igaz,tudod, hogy van. Nem kérdezed hogy lett, csak tudod, hogy egyszerűen LETT.
Most tekints ki magadból ne csak utcára, hanem nézz felfelé, határtalan képzelettel. Meddig tudod magad a világba képzelni? Alakítsd világodat. Tőled függ nagysága. Képzeld bele azt, amit tudsz és fogadd el, hogy egyszerűen csak LETT és te is csak úgy LETT-él benne. Tudnod kell, hogy minden születés és létezés okkal történt és történik az Univerzumban. Mert ahány létezés van odaát, annyinak kell lennie itt is.
Haladj a mikro létezéstől a makro létezésig.
Ha a Naprendszer méretét viszonyítjuk a létező Világ méretéhez, nem nagyobb, mint ennek a mondatnak a végén lévő pont.

Ebben a pontban vagy te is. De körülötte ott él az egész mondat. Tudatja a lényeget, megmásíthatatlanul. A pontról láss a mondat elejéig. Ez a cél. Tudni, hol vagy és tudni ki vagy. 


Teleportáció-elmélete

Teleportáció emélete


Szemmel nem látható, sőt eddig nem létezőnek hitt részecskék gondolati energiával létrehozott ütköztetésével egy újabb, harmadik részecske keletkezik. A részecskét is a gondolat ereje hozza létre. Összeütköztetése fényenergiával és elektromossággal történhet. Kell egy kiindulási pont. Ez a gondolat. Aztán kell a szikra. Az ütközésükkel létezésük kialszik, de egy újabb jön létre. Az így kialakult közegbe került fény, tárgy teleportálódik. Tehát teret vált.


szerda, szeptember 25, 2013

Mi is a Világűr?

Egy érdekes megközelítést írok most le. A világűr az éjszaka, az álmok, a tudatalatti, a mátrixon kívüli hely. A valóság. Amikor ébren vagy, az a fizikai valóság, a tudatos elme, a Mátrixban levés. Mert még mindig azt hiszed, hogy az, amiben élsz, az a valóság. Dehogy. Csöveken lógva öntudatlan állapotban fekszel és a mátrixon kívül ott a határtalan valóság. A végtelen utazások és lehetőségek sora. A végtelen világűr. A képzeletek helye. A gondolatok. Minden gondolat végül kikerül és te innen így látod. Ha nincs értelme, miért van ott? Miért ekkora? Majd megérted. Ezt innen nem fogod. A méretek felfoghatatlanok. A számok szintúgy. Az elérhetetlenség szintúgy. Te magad is és ez a teremtett világ is egy fekete lyukban van. A létezés anyagi színtere. Pontos helyed van benne. Nézz fölfelé és befelé. Érezned kell, nem értened. Minden éjjel ott vagy. Minden álomban, minden nem tudatos elme nélküli állapotodban.

A fekete lyuk
Még egy dolgot meg kell értened és ismerned, ezen a ponton ahhoz, hogy tovább tudj gondolkodni. Mi is az a földi nyelven Fekete lyuknak nevezett tér? A földön kidolgozott elméleteket félretéve, lapozzunk be a Galaxis Szótárába.

Képzelj el egy végtelen nagyságú felületű tükröt. Ez a tükör a végtelen Világban helyezkedik el. Feléd domború. Ez egy határfelület, ahol idő és tér határolódik el. Azaz egy állapothoz képest határolódik el egy másik állapot, térben és időben. Ezzel a tükörrel szemben halad a tér és az idő, ami összeadódva adja e kettő sebességét, azaz, hogy mennyi állapoton keresztül kell haladnia ahhoz, hogy állapotot váltson. Mindez úgy történik meg, mintha egy állóképre néznél. Soha nem ér oda, de már ott is van. Egy helyben álló képnek tűnő örökkévalóság. Az időtlen idő, ami nem létezik. Ezeken a pontokon dől meg az összes földi fizikai elmélet. Tehát elm-ével nem feldolgozható. Az abszolút állandóság színtere.  Az Űr határfelülete a Tükör. A vele szembe haladó fény, objektum, gondolat, saját magába megy át. Domborúból homorú lesz. Odaát ugyanolyan. A változást nem érzékeli. A két oldalon létezőség.  Az egyszerre két helyen levés kioltja magát. Van is meg nincs is, látom is meg nem is. Valami létrejön, de abban a pillanatban meg is szűnik. Ez a tükör mesterségesen létrehozható.

szombat, szeptember 21, 2013

Napi útravaló 2.

Akkor kaphatsz meg valamit, amikor már nem követeled, csak megérdemled. Amikor becsülöd a meglévőt. Nem szavakkal, hanem tettekkel és gondolatokkal. Küzdd le saját természeted. Tanulj és fejlődj!

Napi útravaló 1.
A félelem azt jelenti, hogy nem tudsz egész lenni. Csak egy FÉL-ELEM vagy. Amikor utadon vagy, nem félsz. Egész leszel. 
EGÉSZ-SÉGES.csütörtök, szeptember 19, 2013

Láss kicsit másképp és máshonnan

Tudd hol vagy és tudd ki vagy!


Égi Városok 

Univerzumok keletkezése

Az Univerzumok keletkezése
Először vala az ember, írhatnám, de sajnos nem igaz. Először vala az Isten, írhatnám, de sajnos nem igaz. Először vala a Semmi, írhatnám de nem igaz. Tehát akkor hogy is lettünk? Kérdezed. S én megválaszolom neked, s magamnak.
Először volt a gondolat. A teremtő gondolat, melynek te adtál nevet. Isten, Teremtő. Így van! A gondolat teremtő ereje. A gondolat maga a teremtés. A kvantumfizika egyik tételeként tartják számon azt, hogy a gondolat létrehoz valóságokat,  rögzít állapotokat, miután az atomokat megfigyelés alá helyezzük. A valóság úgy rendeződik, ahogyan te gondolsz rá. Így keletkezik minden a látható és nem látható Világokban. Így lettél te magad is.
Képzeld el, vagyis hidd és tudd, hogy a világ láthatatlan atomok, részecskék sokasága. Az atom a pozitív és ennek ellentéte a negatív, azaz a nem atom, vagyis a szubatomi részecske.
A szubatomi részecske kvantumfizikában használatos jelentése
Az atomoknál kisebb részecskék átfogó elnevezése. 
Az atom közvetlen alkotórészeit: elektront, protont és neutront értünk rajta, és más részecskéket: összetett részecskéket, rezonanciákat és alaprészecskéket. 
Tömegük, spinjük, töltésük és más tulajdonságaik szerint osztályozhatók. 
A szubatomi részecskék vagy bozonok (erőrészecskék, más szóval kölcsönhatás-közvetítő részecskék), vagy ferminonok(anyagrészecskék).

A fizikai magyarázat a földi világban érvényes. Lássunk most egy Univerzumon kívüli elméletet. A Világok létrejöttének mechanizmusa nem más, mint az, hogy két kvantumrészecske összeütközik, s ennek a reakciónak hatására egy harmadik jön létre. Ilyen egyszerű. A kvantumvilágok száma végtelen. Ki irányítja? A világűr egy halmaz. Látható, sőt nem létező kvantumszemcsék sokasága. A Világegyetem így hozza létre galaxisait, univerzumait. Univerzum, azaz Egyetlen, azaz Egy, az Egy része. Ahogyan a vízcsepp az Óceán része. Egy és ugyanaz. Az Univerzum ismeri saját teremtő törvényeit. Törvény, hiszen működik és nem működtetik. Az ember, mint földi faj, nem ismeri. Nem meri ismerni. Csak találgat. Pedig benne van a FORRÁS. Az a Forrás amivel született és ami lesz. Ami lehetne. Ha tudná ki ő és hol van. Újabb és újabb világokat hozhatna létre, újabb és újabb valóságokat. Isten tudta ezt. Isten azaz az elsődleges Teremtő Gondolat, aki tudta ki ő és tudta hol van és tudta mi az aminek lennie kell.
Az Isteni szikra.
Isten a Mátrix, azaz az a Szövet ami mindent behálóz, ami mindenre kihat, amit mindent átfog. A kígyó farkába harap és ismét elértünk az EGY-hez. Az EGY misztériumához. Az egyetlen vízcsepp az egyetlen nagy óceán része, azaz minden EGY, s EGY a minden. Minden földi pillanatban keletkezik egy újabb Univerzum, hiszen a teremtő EGY tudja mit akar, tudja mi lesz és tudja ki ő és tudja hol van. A törvény működik. A Galaxisok ezeknek a gondolati képződményeknek a fizikai megtestesülései. A láthatatlan gondolati valóság és a látható valóság. A Föld nem más, mint egyetlen kvantumszemcse. Kérdés:
Elgondolkodtál már azon, hogy mi van akkor, ha nem a világegyetem hatalmas, hanem te vagy kicsi?
Kérlek kedves olvasó, most kiálts fel hangosan!
A világegyetem tágul. Mégpedig egyenes arányban a Te tudatod tágulásának sebességével. Azaz a gondolat sebességével. Annyit látsz meg belőle, amekkora te magad vagy.
Minden pillanatban nő és megújul. Sosem született meg és sosem hal meg. Ahogy te sem. A kígyó ismét a farkába harap. Minden összeér. Minden mindennel összefügg. Ritmusa van. Egy önálló élet. Egy önálló élet, önálló tudattal. A forrás gondolatával, a forrás egyetlen tudatával. ISTEN és TE!
Az isteni szikra megteremtette Önmagát és Téged. Mert tudta mit akar. Törvényei működnek. Ez a morfogenetikus mezeje a létezésnek. Így van morfogenetikus mezeje minden létezőnek. Más és más erőkkel és feladattal. Morfogenetikus mező:TUDD KI VAGY ÉS TUDD HOL VAGY!-ezt kéri tőled a mező törvénye.
ÖNMAGÁBA VISSZATÉRŐ LÉTEZÉS! Ez az Óceán egy cseppjének életútja.
Két kígyó harap egymás farkába. A JIN és a JANG egyensúlya és szabálytalansága. Örök körforgás, mely mégis állni látszik. A létezés halhatatlan. Nem tudsz kikerülni belőle, csak dimenziót vagy képes váltani. Dimenziót azaz tudatállapotot. Tudatmezőt. Minden Univerzum Alkotónak saját Morfogenetikus Mezeje van. Törvény szabályozza, hogy ki ő és mi a dolga. Ettől lesz a káoszból rend. Amikor az utolsó is a helyére kerül. Morfogenetikus mező egyenlő TUDATOSSÁG.TUDATI LÉTEZÉS.
Ez a mező irányítja önmagát és a környezetét. Azaz működik. Teljesen magától végbemenő folyamat.
Az Univerzumok ugyanannak a tervezőnek az asztaláról kerültek le. Egy gondolat, egyféle teremtmény. Mint egy sorozatgyártás. Ha a teremtő gondolat kicsit is eltérne önmagától, összeomlana a világ, hiszen minden csepp számít, az óceán nem lenne óceán többé. De mivel törvény, ezért eleve elrendeltetett a működése. Nem lehet máshogyan. csak ahogy a morfogenetikus mező előírja, eleve.
Sok elcsépelt mondat és kijelentés sorai között, mindig ott lapul az igazság. Ezért kellene hinned a saját teremtő erődben.
A te morfogenetikus meződ tudja ki vagy és tudja hol vagy. Azaz, csakis abba az irányba mehetsz ami TE MAGAD VAGY. Ezt felülírni lehetetlen. Egy dolog befolyásolja ezt. A SZABAD AKARAT. A SZABAD AKARAT a sorstól való eltérés. Sajnos legtöbb esetben. Hagynod kellene a törvényeidet maguktól működni. Ez is egy elcsépelt mondat, de igaz:
BÍZZ MAGADBAN ÉS A SORSBAN.
Minden úgy van és úgy lesz, ahogy lennie kell. Ne írd felül. A szabad akarat is akarat.

Nincsen olyan, hogy rossz út. Csak más út létezik. Van kék, piros, lila, sárga és zöld út. De mindegyik ugyanoda vezet. Mindegyik egy lehetőség, egy másik élhető valóság. Nincs jobb, vagy rosszabb. A szivárvány egyik szín hiányában sem teljes, sőt nem is létezhet.  A sorsod felülírod szabad akarattal, de a döntésed nem rosszabb vagy jobb, hanem más.  Ez nem egyezik a szabad akarattal, hanem ez a sorsbeteljesítés másik lehetséges valósága. 

A TÖRVÉNY

A végpontból egy újabb kezdőpontba érkeztél. Ez a végpont hatalmas erővel bírt. Tudod, érezted, láttad. Viharokat kavart, tsunamikat szított, árvizeket fakasztott, földrengésekkel tombolt. Majd amikor átfordult, ereje hatalmas maradt, de pólust váltott. A pusztító negatív lecsengésből, a pozitív teremtő erő jött létre. Ezen a nullponton egészen pontosan 2012. 12.21-én voltunk, déli 12 óra 31 perckor.
Az Új Világ elején, teremtő hatalmad megegyezik az általad Istennek nevezett Teremtő Erő hatalmával, ugyanis ezen a ponton teljesen egy vagy vele. Földi értelemben meghatározhatatlan ideig mozgunk ezen a ponton, viszont minden pillanattal és állapotváltozással távolodunk ettől a ponttól. De ne aggódj, mivel nincs idő, se a tér nem tényező, ezen a nullponti energián maradhatsz örökké. Tehát használd ki és teremts.
Ahhoz, hogy ezt megértsd, először tudnod kell önmagadba fordulni. Csak ekkor ismered fel és érted meg a világ működését.
Ami kint, az bent, ami fent, az lent.
Ha előbb megismered magad, utána fogsz tudni kifelé tekinteni. Legelőször magadba nézel. Majd innen tekintesz kifelé magadon kívülre, majd kilépsz a földi síkból és az Univerzumodra nézel. A számtalan világok egyikére. Ami olyan gyorsan keletkezett, mint a gondolat. Még annyi idő sem kellett hozzá, míg kimondod: UNIVERZUM. Ez idő alatt végtelen számú új világ jöhet létre. Mégpedig a gondolat erejével és egy megfigyelővel, akinek szándékában áll teremteni. Így jön létre minden a létező MINDEN-ben.  Feladatod a létezés minden síkjában jónak lenni, azaz tisztán szeretni. Ez a szeretet magába foglalja az elfogadást, az elengedést, ahogy azt említettem illetve a nem ítélkezést, az együttműködést és az önzetlenséget. A szeretet sosem birtokol, eleve elrendelten létezik. A szeret sosem akarás eredménye, hanem egy megtörtént törvény ami első sorban magam felé, majd mások felé irányul.

A törvény az, ami működik és nem az, amit működtetnek.

szerda, május 29, 2013

Auron III. Folytatás, avagy új kezdetek


AZ ÚJ VILÁG
Lám, aki meghalt, újra él. S ebben az új életben újakat remél, újakat hisz, újakat tud, újakat lát, újakat hall, újakat szeret. Ahhoz, hogy újjászüless, meg kell előtte halnod. S mint a haldoklás, úgy a születés is fájdalmas. Sírsz, vergődsz, tiltakozol, majd csendben eltűröd, majd elfogadod, hogy nem te irányítasz. Életed mátrix szövete lobog, mint szélben egy hímzett zászló. Aki előbb sírt, az végül nevet. Akinek előbb fájt, annak most jó. A fájdalom is a tiéd, úgy, ahogy a kegy. Halandóságod végső haláltusája lezajlott. Aki lettél az vagy, s aki voltál, az maradtál, mégis más és nagyobb. És erősebb. És bátrabb. Félelmeid magad mögött hagytad. Szereteted a felhők fölé emelkedett. Amikor megkérdik tőled, szeretsz-e, válaszod  megfontolt és töprengő. Már tudod mit kell érezned, már tudod mi a szeretet. Ezért óvatosan mondod ki. A szeretet az elfogadás és az elengedés gyötrelmes gyermeke. Szeretni úgy valakit, hogy el kell engedned. Nem lemondás ez, hanem megértés. Nem az van, ami látszik, hanem az van, amit érzel. Azt viszont soha senki, semmilyen körülmények között nem veheti el tőled, mert az a Tiéd, az Te vagy, az vagy Te!
A lemondás birtoklás következménye és mindenképp hiányt ébreszt, az elengedés viszont szeretetből fakadó döntés, ami arra irányul, hogy a másiknak jó legyen, még akkor is, ha neked fáj.
Az elengedés és a szeretet akkor valódi, ha egy olyasvalakit engedsz útjára, aki fontos neked. Aki hiányzik.  Aki esetleg nem viszonoz.
Megismered, megszereted, lángolsz. Felismered, összeértek és ekkor kell elengedned. Majd hónapok után vissza kell nézned, s még mindig jónak látod azt, amit tettél.
Tisztelt tudós fizikusok, ez az igazi, valódi időutazás. Most bemutatom önöknek.
Az olvasóktól pedig annyit kérek, amennyit szoktam. Nyitott szívet, s hajlandóságot a megértésre.
Ne ítélkezz senki felett, még magad felett sem, mert az nem a te dolgod. A bíróság feletted áll, sokkal          
ISTEN HOZOTT AZ ÚJ VILÁGBAN                                                             
Isten hozott, a szeretet hozott és Te hoztad el magad idáig. Légy hálás ezért.  Egyetlen vízcseppből tenger lett, s e tengerből óceán. Éppen ennyire vagy te is fontos ebben az Új Világban. Hiszen az első vízcsepp nélkül, sosem jönne létre az óceán. A vízcsepp ereje is hatalmas és az óceán ereje is hatalmas. Te hatalmas vagy. Ez a kis csepp, már a születésekor tudta, hogy ő Óceán lesz. Tudta, valahol mélyen. Tudta és elérte.
Ahogyan te is felismered ki vagy és hol vagy.

Így leszel te is az, aki már most is vagy. A Forrás már az elejétől fogva benned van, a Forrás, mint Teremtő, aki Te magad is leszel. 

péntek, május 17, 2013

Kontakt


Egész éjjel tudatában voltam annak, hogy történik valami, amiben én, XY a tudat, aktív résztvevő vagyok. Mellettem férjem és a gyerekek. Épült az álom hatás, de közben a mondanivaló átütő volt és szinte bénító. 

Most fél 11 és egy törülközőben ülök, életképtelenül. Ez a hányinger szinte kínzó, de más. Fáj a testem minden tagja, ami mondjuk talán lehet a tegnapi masszázstól, de nem biztos. A hányinger lehet a sajttól, amit este ettem, de nem biztos. Közben jön az érzés, nem létezik véletlen időzítés. Nem lehetek száz százalékos a tapasztalás okozta tünetekben, mert nem vagyok rá teljesen érett, meg kell hagyni a kiskaput. Ébredés után egy órával találtam a lábamon egy nagyon fura foltot, le is akartam fotózni, gondoltam megnyomta a fotel, de nem is ért hozzá, de mire bementem a telefonért, eltűnt. Egy fehér hullámvonal volt, még mondtam is magamnak milyen szép. Elválasztotta keresztben a lábam, alatta más színű volt a bőr, mint felette. Aztán jött ez a reszketés és szédülés. utoljára akkor fáztam ennyire, amikor a 40 fokos lázam hirtelen lement, még a víz sem volt képes felmelegíteni, ahogy most sem. Belülről jött.
A kádban megláttam a saját színem, a bőröm színét és a fényt körülöttem. Pont olyan színem van, mint nekik. Kik ezek? 

A kapcsolat élő maradt, együtt vagyunk most is. 

Azért nem szabad rájuk nézni, mert egyrészt nagy az energetikai különbség, másrészt a szemük valójában nem látószerv, hanem energiát sugároz, kommunikációra használják. Ezt a fajta adást képtelen lennék kibírni. 

Az egész egy tudati manipuláció volt. 

Emlékszem a visszatérésre, hajnal 4óra 58 volt. Örültem is, hogy már virrad. 

Azt mondták közben, hogy ha rossz, tegyem át a tudatom valahová, így kerültem a tengerpartra. örültem is, hogy sikerült, szinte teljesen ott lennem és nem kellett teljes egészében megélnem. Teljes tudati irányítás alatt álltam, miközben uraltam a tudatom saját részét. Értitek ezt??????Tudom, hogy igen:-))))))))))))))

A bőrük színe fényes volt, kékes-szürkés-olajfolt beütéssel. Hatalmas fekete szemek, de viszonylag magasak. Nálam sokkal magasabbak. férjemnél nem. A bőrük élt!!!!! Mozgott. Mint amikor az olajfolt a vízben lebeg. Fekete köpeny volt rajtuk.Mondták, hogy értem jöttek. Engedjem szabaddá a tudatom azon részét, amivel megtalálnak. Amikor megtalálták,megállt a folyamat. Akkor tudtam, hogy igen, ezek engem néznek, miattam vannak itt. Közben férjem nem tudott elvonatkoztatni, pedig mondták neki is, hogy tegye meg, neki nem ment, önként adta magát át. Képletesen együtt bújtunk el az autó csomagtartójába,,öleltük a gyerekeket, na ilyen álombeszövések voltak. Nem volt más választásom. Vittek. Nem tudtam eldönteni és most sem tudom, hogy a mieink-e vagy pedig ártani akartak. Erőszakosak, erősek, számomra nagyon nehéz az elviselése ennek az érzésnek, ami most is ural. Úgy érzem magam, mint aki egy jókora sugárdózist kapott. Enni-inni képtelen vagyok. Legszívesebben lefeküdnék,  nem esik jól ez az egész. Közben itt a csomag az asztalon, tele információval, de egyenlőre sok, túlcsordultam, nem nyitom még ki. Ennyi is elég. 

Hihetetlen ez a kommunikáció forma, amit ők alkalmaznak. Képtelen vagy elbújni. A tudatom gyártott mindenfélét ellenük. Fémrácsot, falat, takarót, lepedőt, minden volt. de nem tudtam elbújni. Most sem tudok. Csak ha másra gondolok. De akkor is történik, zajlik. Hűűűűűűűű ez nagyon komoly most. Az egy tudatosság gyakorlata megtörtént. Egy ilyen világban hazudni?????????????Hű képtelenség. Ehhez fel kell nőni. Csoda is és teher is.


vasárnap, május 12, 2013

2013. Új Év

Újra indul a blog. Elbújtam a világ szeme elől. De most, úgy gondolom, újra vállalom magam, ehhez kellett némi lökdösés, de most folytatom. Pontosabban a nyilvánossá tételt folytatom. Hiszen a közvetítés  folyamatos, csak eddig magamnak tartogattam. Kérek mindenkit, olvassa kellő nyitottsággal, ahogy eddig is. A leírtakat továbbra is saját szellemi termékemként tartom számon, tehát ha valamit kimásolsz vagy továbbítasz, köszönöm, de mindig jelöld meg forrásként Auront. 2012. decembertől visszamenőleg fogom a postokat írni, különös figyelmet fordítva a 2012. decemberében történtekre. Mert megtörtént. Minden pontosan úgy, ahogy arról szó volt. A Világ Vége nem maradt el, ahogy az sok gúnyos véleményben hallottam. Csak nem úgy történt meg, ahogy azt egyesek-sajnos rosszul-gondolták. Ez a blog a segítségnyújtást szolgálja, könyv formában még mindig nem készült el, talán nem is fog. Power Point bemutató formájában viszont elkészült egy kivonat belőle, a teljes könyv anyaga cd formátumban elérhető. ha valamelyik érdekel, kérlek írj:
AURON@PAGE.HU