szerda, február 11, 2015

A Világegyetem létformái

Minden tudattal illetve tudatossággal rendelkező egyfajta létforma. Csak a te Galaxisodban megszámlálhatatlan féle létforma létezik, mégpedig hozzád hasonló. A hozzád hasonló nem azt jelenti elsősorban, hogy emberszerű és olyan, mint te, hanem elsősorban azt jelenti, hogy fizikai megjelenéssel rendelkező fajok. A fizikai megjelenésen belül is létezik anyagi testű, fény testű vagyis energiatestű. Az energia testeken belül is van kétféle: az egyik a látható fényenergiájú illetve a láthatatlan rezgéstartományú fizikai testek.
Lássunk egy pontos csoportosítást:
Létformák
I.                    Fizikai megjelenés: anyagi létforma, emberszerű, fizikai megnyilvánulás
a.       Anyagi test
b.      Fénytest
·         Látható tartományban létező:  Fény, fotontest
·         Láthatatlan tartományban létező: Energiatest, rezgéshullám
II.                  Gondolati testek: mentális létforma
Ez abban különbözik a láthatatlan fénytestektől, hogy ha földi műszerrel mérnénk, nem létezőnek nyilvánítanánk.
A létformák közti átmenet elég kicsi, ezért vannak az ún. köztes létformák. Ilyen köztes létforma lehet egy lélek, aki a földi síkból tart a fénytestűség felé, illetve az angyali szférák létformáinak egyes tagjai is ebbe a csoportba tartoznak.
A Földön jelenleg élő embernek nevezett faj az egyszerű anyagi testű létforma. A Földön léteznek az anyagi testeken kívül fénytestű létformák és gondolati testek is.
Minden létforma kapcsolatban áll a többi létformával.  Az anyagi létforma kapcsolata a gondolati testekkel is működik, de mivel az egyik anyagban a másik gondolatban kommunikál, a közös nyelv sokaknak érthetetlen.  Ha azt kérdezed mit jelent létezni én ezt válaszolom:
Létezni, azt jelenti, saját tudattal rendelkezni.
Ha a létezésnek a helyét kellene meghatároznom a te földi nyelveden, ezt kellene mondanom:
A különféle létformák az anyagi világon kívül, testvérszférákban és tükörszférák végtelen számú sokaságában léteznek. A Világ az egyetlen UNIVERZUM egy földi hangyabolyhoz hasonló. Hemzseg benne az élet. A létezés, a tudatos létezés. Az Univerzum vége csakis viszonyítás kérdése. Amikor azt mondom az EGYETLEN UNIVERZUM, akkor az azt jelenti, hogy a létező legtávolabbi pontról vagyok képes megfigyelni azt. Tehát tudatom a lehető legmesszebb lévő pontig elér. Mert tág, mert nyitott, mert egyszerűen elfogadom a LÉTEZÉS TÖRVÉNYEIT. Te a kanapédon túl látod a lakást, az utcát, a havat, a városhatárt, a másik várost, ha tudatod tágabb akkor a Naprendszert,a Galaxisod peremét ahol te is vagy, látod a Galaxisod középpontját, látod ahogy csodálatos pompájában forog és benne forogsz te magad is, látod a csillagrendszereket, a Holdakat, a Fényévekre lévő újabb Galaxisokat. Látod a Galaxisok között lévő fekete anyagot, anyagot!!!! mert fizikai megnyilvánulás, látod az anyagtalan semmit, ami mégis valami, látod a bolygókat és a MÁS VILÁGOKAT, miközben te tudod hol vagy de tudod ki vagy, tisztában vagy létezéseddel, tudatos vagy a saját tudatodban és ezáltal létezésedben. Eközben tudod, hogy nem vagy képes ebből eltűnni, hanem csak dimenziót tudsz váltani, ahogy tudatod, vagy testi megjelenésed változik.  A tudatod tágul ezáltal a világ is. Teljesen kitágult tudattal képes vagy rálátni erre az egész egyetlen UNIVERZUMRA. A kérdésre, hogy hogyan lett ez a válaszom:

Elfogadom, hogy egyszerűen csak lett. Eleve létezett. A FORRÁS eredendően létezik. Nincs miért nincs kiért. Csak lett és van és lesz.Nincsenek megjegyzések: