csütörtök, szeptember 19, 2013

Univerzumok keletkezése

Az Univerzumok keletkezése
Először vala az ember, írhatnám, de sajnos nem igaz. Először vala az Isten, írhatnám, de sajnos nem igaz. Először vala a Semmi, írhatnám de nem igaz. Tehát akkor hogy is lettünk? Kérdezed. S én megválaszolom neked, s magamnak.
Először volt a gondolat. A teremtő gondolat, melynek te adtál nevet. Isten, Teremtő. Így van! A gondolat teremtő ereje. A gondolat maga a teremtés. A kvantumfizika egyik tételeként tartják számon azt, hogy a gondolat létrehoz valóságokat,  rögzít állapotokat, miután az atomokat megfigyelés alá helyezzük. A valóság úgy rendeződik, ahogyan te gondolsz rá. Így keletkezik minden a látható és nem látható Világokban. Így lettél te magad is.
Képzeld el, vagyis hidd és tudd, hogy a világ láthatatlan atomok, részecskék sokasága. Az atom a pozitív és ennek ellentéte a negatív, azaz a nem atom, vagyis a szubatomi részecske.
A szubatomi részecske kvantumfizikában használatos jelentése
Az atomoknál kisebb részecskék átfogó elnevezése. 
Az atom közvetlen alkotórészeit: elektront, protont és neutront értünk rajta, és más részecskéket: összetett részecskéket, rezonanciákat és alaprészecskéket. 
Tömegük, spinjük, töltésük és más tulajdonságaik szerint osztályozhatók. 
A szubatomi részecskék vagy bozonok (erőrészecskék, más szóval kölcsönhatás-közvetítő részecskék), vagy ferminonok(anyagrészecskék).

A fizikai magyarázat a földi világban érvényes. Lássunk most egy Univerzumon kívüli elméletet. A Világok létrejöttének mechanizmusa nem más, mint az, hogy két kvantumrészecske összeütközik, s ennek a reakciónak hatására egy harmadik jön létre. Ilyen egyszerű. A kvantumvilágok száma végtelen. Ki irányítja? A világűr egy halmaz. Látható, sőt nem létező kvantumszemcsék sokasága. A Világegyetem így hozza létre galaxisait, univerzumait. Univerzum, azaz Egyetlen, azaz Egy, az Egy része. Ahogyan a vízcsepp az Óceán része. Egy és ugyanaz. Az Univerzum ismeri saját teremtő törvényeit. Törvény, hiszen működik és nem működtetik. Az ember, mint földi faj, nem ismeri. Nem meri ismerni. Csak találgat. Pedig benne van a FORRÁS. Az a Forrás amivel született és ami lesz. Ami lehetne. Ha tudná ki ő és hol van. Újabb és újabb világokat hozhatna létre, újabb és újabb valóságokat. Isten tudta ezt. Isten azaz az elsődleges Teremtő Gondolat, aki tudta ki ő és tudta hol van és tudta mi az aminek lennie kell.
Az Isteni szikra.
Isten a Mátrix, azaz az a Szövet ami mindent behálóz, ami mindenre kihat, amit mindent átfog. A kígyó farkába harap és ismét elértünk az EGY-hez. Az EGY misztériumához. Az egyetlen vízcsepp az egyetlen nagy óceán része, azaz minden EGY, s EGY a minden. Minden földi pillanatban keletkezik egy újabb Univerzum, hiszen a teremtő EGY tudja mit akar, tudja mi lesz és tudja ki ő és tudja hol van. A törvény működik. A Galaxisok ezeknek a gondolati képződményeknek a fizikai megtestesülései. A láthatatlan gondolati valóság és a látható valóság. A Föld nem más, mint egyetlen kvantumszemcse. Kérdés:
Elgondolkodtál már azon, hogy mi van akkor, ha nem a világegyetem hatalmas, hanem te vagy kicsi?
Kérlek kedves olvasó, most kiálts fel hangosan!
A világegyetem tágul. Mégpedig egyenes arányban a Te tudatod tágulásának sebességével. Azaz a gondolat sebességével. Annyit látsz meg belőle, amekkora te magad vagy.
Minden pillanatban nő és megújul. Sosem született meg és sosem hal meg. Ahogy te sem. A kígyó ismét a farkába harap. Minden összeér. Minden mindennel összefügg. Ritmusa van. Egy önálló élet. Egy önálló élet, önálló tudattal. A forrás gondolatával, a forrás egyetlen tudatával. ISTEN és TE!
Az isteni szikra megteremtette Önmagát és Téged. Mert tudta mit akar. Törvényei működnek. Ez a morfogenetikus mezeje a létezésnek. Így van morfogenetikus mezeje minden létezőnek. Más és más erőkkel és feladattal. Morfogenetikus mező:TUDD KI VAGY ÉS TUDD HOL VAGY!-ezt kéri tőled a mező törvénye.
ÖNMAGÁBA VISSZATÉRŐ LÉTEZÉS! Ez az Óceán egy cseppjének életútja.
Két kígyó harap egymás farkába. A JIN és a JANG egyensúlya és szabálytalansága. Örök körforgás, mely mégis állni látszik. A létezés halhatatlan. Nem tudsz kikerülni belőle, csak dimenziót vagy képes váltani. Dimenziót azaz tudatállapotot. Tudatmezőt. Minden Univerzum Alkotónak saját Morfogenetikus Mezeje van. Törvény szabályozza, hogy ki ő és mi a dolga. Ettől lesz a káoszból rend. Amikor az utolsó is a helyére kerül. Morfogenetikus mező egyenlő TUDATOSSÁG.TUDATI LÉTEZÉS.
Ez a mező irányítja önmagát és a környezetét. Azaz működik. Teljesen magától végbemenő folyamat.
Az Univerzumok ugyanannak a tervezőnek az asztaláról kerültek le. Egy gondolat, egyféle teremtmény. Mint egy sorozatgyártás. Ha a teremtő gondolat kicsit is eltérne önmagától, összeomlana a világ, hiszen minden csepp számít, az óceán nem lenne óceán többé. De mivel törvény, ezért eleve elrendeltetett a működése. Nem lehet máshogyan. csak ahogy a morfogenetikus mező előírja, eleve.
Sok elcsépelt mondat és kijelentés sorai között, mindig ott lapul az igazság. Ezért kellene hinned a saját teremtő erődben.
A te morfogenetikus meződ tudja ki vagy és tudja hol vagy. Azaz, csakis abba az irányba mehetsz ami TE MAGAD VAGY. Ezt felülírni lehetetlen. Egy dolog befolyásolja ezt. A SZABAD AKARAT. A SZABAD AKARAT a sorstól való eltérés. Sajnos legtöbb esetben. Hagynod kellene a törvényeidet maguktól működni. Ez is egy elcsépelt mondat, de igaz:
BÍZZ MAGADBAN ÉS A SORSBAN.
Minden úgy van és úgy lesz, ahogy lennie kell. Ne írd felül. A szabad akarat is akarat.

Nincsen olyan, hogy rossz út. Csak más út létezik. Van kék, piros, lila, sárga és zöld út. De mindegyik ugyanoda vezet. Mindegyik egy lehetőség, egy másik élhető valóság. Nincs jobb, vagy rosszabb. A szivárvány egyik szín hiányában sem teljes, sőt nem is létezhet.  A sorsod felülírod szabad akarattal, de a döntésed nem rosszabb vagy jobb, hanem más.  Ez nem egyezik a szabad akarattal, hanem ez a sorsbeteljesítés másik lehetséges valósága. 

Nincsenek megjegyzések: